Bezpieczeństwo IDC

Bezpieczne zasilanie

Niezwykle ważną rolę odgrywa niezawodne zasilanie w energię wszystkich kluczowych elementów systemu kontaktowego IDC. W rozwiązaniach tradycyjnych system centrum danych jest zwykle zasilany z co najmniej dwóch niezależnych systemów elektroenergetycznych, a dodatkowo zaopatrzony we własne źródło energii elektrycznej (agregat prądotwórczy), włączane automatycznie w czasie nie dłuższym niż 5-10 min od zaniku podstawowego zasilania energii. Autonomiczne systemy buforujące muszą zapewnić gwarantowane i poprawne parametry systemu zasilania przez 24 godziny na dobę oraz przez 7 dni w tygodniu w ciągu całego roku, niezależnie od perturbacji zasilania zewnętrznego i innych warunków otoczenia. Potrzebne moce elektryczne w rozbudowanych ośrodkach kontaktowych mogą sięgać kilku megawatów.

Niezawodne parametry zasilania IDC uzyskuje się przez wyposażenie istotnych elementów systemu w bezprzerwowe zasilacze UPS, zbuforowane przez samodzielne generatory prądotwórcze. Są tutaj potrzebne zarówno małe, jak i duże, kompletne i zautomatyzowane systemy zasilania o zróżnicowanych mocach, rodzajach napięcia (przemienne i stałe), także o wielu wartościach napięć wyjściowych (48 i 60 V dla napięć stałych oraz 220/230 V z zasilaniem przemiennym). Zwłaszcza że coraz więcej producentów wprowadza opcję zasilania urządzeń teleinformatycznych napięciem stałym 48 V.

Odpowiednią niezawodność zasilania w systemach Data Center uzyskuje się przy redundancji zasilaczy bezprzerwowych klasy UPS (z nadmiarowością N+1 wraz z podtrzymaniem zasilania elektrycznego agregatem prądotwórczym). Niezbędne są także stale aktywne dwa niezależne tory zasilające AC/DC, z centralnym systemem monitorowania i zarządzania dostawą energii oraz układami zabezpieczeń przeciwzakłóceniowych. Oddzielną grupę urządzeń elektrycznych stanowią systemy zasilania awaryjnego przeznaczone dla automatyki zabezpieczeń, systemów klimatyzacji, oświetlenia i wentylacji. Wszystkie lokalizacje IDC są obligatoryjnie wyposażane we własne systemy antywłamaniowe, ognioodporne i wodoodporne zapory, systemy wentylacyjne, klimatyzacyjne, sygnalizacyjne i wczesnego ostrzegania, pełniąc funkcję teleinformatycznego bunkra - odpornego na większość czynników katastroficznych i działań terrorystycznych.


TOP 200