Bez rewelacji

W ubiegłym tygodniu w Katowicach odbyła się IX edycja międzynarodowych Targów Oprogramowania ''Softarg '95''. W targach udział wzięło 225 wystawców krajowych i zagranicznych.

W ubiegłym tygodniu w Katowicach odbyła się IX edycja międzynarodowych Targów Oprogramowania ''Softarg '95''. W targach udział wzięło 225 wystawców krajowych i zagranicznych.

Na Softargu wyraźnie zauważalna była konkurencja pomiędzy nowymi 32-bitowymi systemami operacyjnymi OS/2 Warp i Windows 95.

Do organizowanego corocznie konkursu na najlepsze oprogramowanie zgłoszonych zostało 59 produktów 47 wystawców. Podobnie jak w latach ubiegłych w konkursie mogły wziąć udział produkty polskie lub zlokalizowane.

Po raz pierwszy w tym roku organizatorzy zapewnili zainteresowanym wystawcom dostęp do sieci komputerowej Internet. Niestety poziom tej usługi był bardzo niski. Firmom przyznano zaledwie po jednym adresie internetowym IP.

Ogólnie wystawcy jakby "zbiednieli" od zeszłego roku. Wszystkie stoiska wyglądały bardzo podobnie i nie odróżniały się od siebie tak jak poprzednio.


TOP 200