Bez przepisywania

Program Cambio umożliwia automatyczną zmianę raportów, plików tekstowych i stron HTML na pola w bazie danych.

Program Cambio umożliwia automatyczną zmianę raportów, plików tekstowych i stron HTML na pola w bazie danych.

Większość współczesnych aplikacji ma pewne możliwości eksportowania danych, ale wiele starszych aplikacji ich nie zapewnia. W niektórych przypadkach koszt modułu do eksportu danych w formacie arkusza obliczeniowego lub w postaci delimitowanego tekstu jest tak duży, że wiele firm rezygnuje z niego. W efekcie, aby wprowadzić dane do innego programu, arkusza obliczeniowego, lokalnej bazy danych lub hurtowni danych, trzeba je przepisywać ręcznie, co nie tylko jest kosztowne i czasochłonne, ale również stwarza możliwość wprowadzania błędów.

Firma Data Junction oferuje program Cambio 6.5, służący do pobierania danych z raportów, plików tekstowych i stron HTML. Korzystając z metod bezwzględnego pozycjonowania pól danych w tekście, ustalonych i zmiennych znaczników, rozpoznawania wzorców oraz innych metod Cambio oznacza elementy danych w pliku tekstowym lub raporcie. Program można "nauczyć" rozróżniania w raporcie nagłówka od wierszy danych i przypisywania elementów danych z tekstu do odpowiednich pól w bazie danych. Cambio pozwala na utworzenie oddzielnego skryptu realizującego operację pobierania danych dla każdego typu dokumentu z danymi. Można więc dopasować program do obsługi raportów, delimitowanych plików tekstowych, stron HTML, standardowych sprawozdań i innych typów dokumentów.

Skrypty służą następnie do pobierania danych z dokumentów wskazanego typu, formatowania ich w postaci standardowego pliku tekstowego ASCII, importowanego następnie do bazy danych. Skrypt może również przesłać dane bezpośrednio do bazy danych na PC.

Tworzenie skryptu polega na przypisywaniu na ekranie odpowiednich elementów raportu (tekstu, strony HTML) do pól bazy danych lub kolumny pliku tekstowego ASCII. Wymaga to wiele pracy ze strony użytkownika, ale wykonuje się to tylko raz dla każdego typu raportu. Program działa w trybie ręcznym, gdy każdy element danych musi być oznakowany i zidentyfikowany przez użytkownika lub w trybie wspomaganym przez program, który ułatwia pracę przy sporządzaniu prostych dokumentów i raportów, znakując i identyfikując np. kolumny raportów tabelarycznych.

<hr size=1 noshade>Cambio 6.5

Producent: Data Junction

Platformy: Windows 95/98 i NT

Cena: 495 USD