Best in Cloud 2019. Najlepsze wdrożenia chmury w Polsce

Redakcja magazynu „Computerworld” przyznała nagrody „Best in Cloud 2019” za najlepsze rozwiązania chmurowe. Wyróżniliśmy zarówno organizacje, które wdrożyły rozwiązania cloud, jak i dostawców technologii chmurowych.

Konkurs towarzyszący konferencji „Best in Cloud 2019” został zorganizowany przez „Computerworld” już po raz siódmy. Składa się z dwóch części: „Najlepsze produkty i dostawcy rozwiązań chmurowych” oraz „Najlepsze wdrożenie usługi chmurowej w ostatnich 12 miesiącach”. Pierwsza część skierowana jest, zgodnie z nazwą, do producentów rozwiązań cloud. Mogli oni zgłaszać swoje produkty w kilku podkategoriach, w tym: Bezpieczna chmura, Wydajność i integracja, Najlepszy produkt do analizy danych w chmurze. Pełną listę kategorii oraz laureatów prezentujemy w dalszej części artykułu.

Druga ścieżka jest adresowana do firm i instytucji publicznych (z wyłączeniem firm z sektora teleinformatycznego) sięgających po technologie chmurowe. Nagradzamy w niej te zgłoszenia, które udowadniają, że wdrożenie chmury znacząco wpływa na funkcje przedsiębiorstwa lub organizacji i pozwala uzyskać zarówno wymierny efekt ekonomiczny, jak i pomóc w rozwiązaniu istotnych problemów firmy. Sylwetkę tegorocznego zwycięzcy zamieściliśmy w ramce.

Zobacz również:

  • Snowflake - nowy szef, nowe usługi
Best in Cloud 2019. Najlepsze wdrożenie usługi cloud w ostatnim roku w Polsce

Nagrodę za najlepsze wdrożenie chmury w Polsce w konkursie „Best in Cloud 2019” zgarnęła Nexera, hurtowy operator rozwijający światłowodową sieć dostępową o wysokiej przepustowości (od 100 Mb/s). Sieć ma docelowo objąć zasięgiem ponad pół miliona gospodarstw domowych i prawie 3 tys. szkół w Polsce. Wartość inwestycji to 1,5 mld zł.

Podstawowy personel, działający w centrali firmy, składa się z 13 menedżerów i specjalistów, nadzorujących działalność operacyjną partnerów biznesowych Nexery w terenie. Firma pracuje w środowisku wielochmurowym, integrującym chmury IaaS, SaaS i PaaS dostarczane przez różnych usługodawców. Nie dysponuje własną serwerownią: jedyny sprzęt używany przez pracowników to komputery osobiste – reszta narzędzi i rozwiązań znajduje się chmurze. Są to m.in.: Office 365, system do fakturowania, system ERP, platforma analityczna, system monitoringu sieci budowanej przez Nexerę, system paszportyzacji i system Business Support. Ogółem do chmury zostało przeniesionych ponad 50 procesów.

Outsourcing kluczowych funkcji operacyjnych to podstawa modelu działania firmy, dlatego naturalnym rozwiązaniem jest korzystanie przez firmę w 100% z rozwiązań chmurowych, skrojonych na miarę potrzeb – podkreślają przedstawiciele operatora.

W kategorii najlepszego wdrożenia chmury przyznaliśmy też wyróżnienia dla Raben Management Services – za wdrożenie platformy myRaben.com, działającej w ramach Amazon Web Services – oraz dla Poczty Polskiej – za wdrożenie projektu Sz@fir, chmury obliczeniowej na platformie Microsoft Azure.

Best in Cloud 2019. Bezpieczna chmura

Nagrodę „Best in Cloud” w kategorii Bezpieczna chmura zdobyła firma TaxCare za rozwiązanie o nazwie Chmura Faktur. To bezpłatna platforma do zarządzania fakturami, obejmująca cały proces fakturowania – począwszy od wystawienia faktury, poprzez przesyłanie i odbieranie, po archiwizowanie i przekazywanie do biura rachunkowego. Na podstawie wprowadzonych danych użytkownik może wygenerować plik JPK VAT oraz JPK_FA, a przez zewnętrzną aplikację przesłać go do urzędu skarbowego.

Chmura Faktur jest zintegrowana z rejestrami publicznymi, takimi jak REGON i rejestr płatników VAT, które zapewniają poprawność danych i dokumentów przekazywanych administracji skarbowej elektronicznie. Integracje obejmują też biuro rachunkowe TaxCare i bankowość Idea Bank (celem przyśpieszenia obiegu dokumentów, płatności i nadzoru nad nimi). Chmura Faktur w marcu br. została wzbogacona o wersję mobilną dostępną na systemach Android i iOS.

Obecnie z Chmury Faktur korzysta ponad 40 tys. użytkowników, którzy wystawili ok. 700 tys. faktur, co średnio daje 50 tys. faktur miesięcznie. Klienci TaxCare to głównie osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.

W kategorii Bezpieczna chmura wyróżnione zostały również firmy Veronym Polska i YetiForce. Pierwsza dostarcza chmurową usługę Veronym do ochrony urządzeń końcowych i styku sieci na podstawie inspekcji ruchu. Druga produkuje oprogramowanie YetiForce, będące systemem CRM/ERP na licencji open source z możliwością instalacji w chmurze i on-premise.

Best in Cloud 2019. Najlepsza platforma testowo-deweloperska PaaS

W tej kategorii wyróżniona została firma OVH – za wdrożenie Kubernetes, open source’owego narzędzia do automatyzacji, instalacji i skalowania skonteneryzowanych aplikacji oraz zarządzania nimi. Kubernetes ułatwia rozwijanie aplikacji, a także zapewnia ich odporność i skalowalność przy zastosowaniu rozwiązań hybrydowych oraz multicloud. Zarządzana usługa Kubernetes jest dostępna w ramach oferty Public Cloud OVH.

Korzyści biznesowe płynące z używania Kubernetes to przede wszystkim zachowanie ciągłości biznesu: usługa zabezpiecza usługi krytyczne, czyli te o podstawowym znaczeniu dla działania firmy, poprzez zredukowanie lub eliminację podatności aplikacji na incydenty. „Dzięki uproszczeniu dystrybucji poziomej (rozłożenia) usług krytycznych pomiędzy węzłami roboczymi, czyli pojedynczymi maszynami wirtualnymi lub fizycznymi serwerami, nieprawidłowe działanie pojedynczej instancji będzie niezauważalne dla końcowego użytkownika” – podkreśla OVH. Ponadto funkcja autoskalowania węzłów może pomóc w dynamicznym dostosowywaniu liczby węzłów w czasie zbliżonym do rzeczywistego, aby np. uwzględnić nagłą zmianę w natężeniu ruchu.

OVH dostarcza usługę bezpłatnie (nie licząc węzłów czy wolumenów) – opłaty za ruch przychodzący, wychodzący czy wewnętrzny w klastrze nie są pobierane.

Best in Cloud 2019. Najlepszy produkt CRM

W tej kategorii zwyciężyła firma edrone, z rozwiązaniem o tej samej nazwie. Produkt, udostępniany w modelu SaaS, jest skierowany do branży e-commerce i składa się z dwóch części: Learn i Engage. Pierwsza dostarcza dane statystyczne na temat klientów, segmentację RFM i szczegółowy widok klienta, obejmujący również statystyki mediów społecznościowych. Druga udostępnia scenariusze działania w relacjach z klientami, w tym odzyskiwanie porzuconych koszyków, wysyłanie rekomendacji i zwiększanie przychodów dzięki sprzedaży krzyżowej.

Zaletą edrone’a jest prosta integracja z platformami e-sklepowymi za pomocą wtyczek. Klient może dobrać dodatkowe składowe pakietu, w tym proces wdrożeniowy oraz bieżące wsparcie techniczne.

W tym roku rozwiązanie edrone ma zostać rozszerzone o dodatkowe funkcje, takie jak: dynamiczny cennik dla klientów e-sklepów, dedykowany chat łączący klienta w czasie rzeczywistym z jego historią zakupową oraz integracja z platformą Amazon.

Co warte podkreślenia, edrone rozwijany jest bez zewnętrznego finansowania. Producent chwali się, że wartość obsłużonych przez edrone transakcji internetowych wyniosła już ponad 3 mld euro.

Best in Cloud 2019. Najlepszy produkt do analizy danych w chmurze

Nagroda w tej kategorii przypadła firmie Oktawave – za rozwiązanie PaaS o nazwie Oktawave Data Flow, pozwalające na strumieniowe przetwarzanie danych Big Data pochodzących z różnych źródeł w czasie rzeczywistym. Usługa składa się z trzech podstawowych elementów. Kolektor ułatwia zbieranie danych, procesor przetwarza je, opierając się na oprogramowaniu Apache Flink lub na własnych algorytmach, a emiter agreguje i szyfruje przetworzone danych na potrzeby udostępniania ich do komponentów decyzyjnych.

Jak zapewnia Oktawave, dzięki zaawansowanym mechanizmom szyfrowania (Format Preserved Encryption) można łatwo wdrożyć szyfrowanie danych w systemach IT, takich jak: bazy danych kart kredytowych, baza NIP czy baza PESEL, bez ich głębokiej przebudowy i z zachowaniem zgodności formatów danych. O tych ostatnich bazach wspominamy nieprzypadkowo – obecnie trwają wdrożenia systemu ODF w jednostkach administracji publicznej.

Best in Cloud 2019. Najlepszy produkt ERP

W kategorii najlepszego chmurowego oprogramowania do zarządzania zasobami firmy wygrał Microsoft, dostawca aplikacji Microsoft Dynamics 365. Platforma łączy systemy CRM, ERP i Business Intelligence, jest w pełni dostępna w chmurze, a integracja z chmurą Microsoft Azure rozszerza jej możliwości o wsparcie algorytmów uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji.

Dynamics 365 jest także ściśle zintegrowany z platformą Office 365 oraz siecią społecznościową LinkedIn. Aplikacje będą używać wspólnego modelu danych, który jednocześnie pozwoli na integrację z aplikacjami i serwisami Microsoftu oraz jego partnerów, włączając w to API i systemy on-premise.

Obecnie z wersji chmurowej Dynamics 365 korzysta komercyjnie ok. 100 podmiotów. Jednym z nich jest Poczta Polska, gdzie usługa wspiera ok. 150 procesów biznesowych z takich obszarów, jak: finanse i księgowość, logistyka, zakupy i sprzedaż oraz obsługa nieruchomości. Rozwiązanie integruje się z 26 innymi systemami już działającymi w przedsiębiorstwie.

Best in Cloud 2019. Najlepszy produkt zintegrowanej komunikacji

Nagrodzony w tej kategorii produkt, Thulium, umożliwia obsługę różnych kanałów komunikacji – połączeń głosowych, e-maili, czatów, komunikatora Facebook Messenger oraz wielokanałowego widgetu kontaktu – Click2Contact.

Głównym elementem systemu jest karta klienta, w której zbierana jest cała historia komunikacji, niezależnie od formy. Inne jego elementy to np.: moduł interaktywnych odpowiedzi głosowych z funkcjami identyfikacji i autoryzacji, moduł do grupowej obsługi poczty elektronicznej wg zdefiniowanych reguł oraz funkcja raportowania.

System Thulium jest dostępny w modelu SaaS i adresowany do firm zatrudniających od pięciu do 80 konsultantów. Jest rozwijany w podejściu continuous deployment. Producent zapewnia, że co noc systemy są automatycznie aktualizowane do najnowszej wersji, która wcześniej przeszła testy akceptacyjne, a ważniejsze nowości pojawiają się zazwyczaj raz w miesiącu.

Best in Cloud 2019. Najlepszy start-up technologii cloud

Tu wyróżniliśmy wspomnianą już firmę Veronym Polska. Usługa tego start-upu, wyróżniona w kategorii Bezpieczna chmura, ma zapewniać cyberbezpieczeństwo zasobów, urządzeń końcowych i styku sieci z internetem poprzez inspekcję całego ruchu przychodzącego i wychodzącego z użyciem tunelowania VPN oraz nowoczesnej zapory sieciowej i dedykowanych polityk bezpieczeństwa. Obejmuje także szczegółowy wgląd w ruch sieciowy, a także wykorzystywane aplikacje. Inspekcja bazuje na analizie behawioralnej, badaniu anomalii, analizie statycznej opartej na algorytmach uczenia maszynowego, kategoryzacji URL oraz wyszukiwaniu słów kluczowych.

Dotychczas nastąpiło „kilkadziesiąt” wdrożeń systemu Veronym w Polsce. Wśród organizacji używających tego rozwiązania są m.in. Lotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz firma dystrybucyjna Connect Distribution.

Best in Cloud 2019. Najlepszy system pamięci masowej

Nagroda przypadła produktowi Huawei Fusion Storage. To rozproszona pamięć masowa dla rozwiązań chmurowych, obsługująca skalowanie masowe. Fusion Storage organizuje lokalne zasoby pamięci masowej, bazując na standardowych serwerach x86 lub Huawei ARM i budując w ten sposób pulę umożliwiającą przechowywanie danych z zapewnieniem różnego typu dostępu – blokowego, plikowego i obiektowego.

Pojedynczy system Fusion Storage obsługuje do 4096 węzłów, a wydajność wzrasta liniowo w stosunku do pojemności. Liczba operacji wejścia/wyjścia z zastosowaniem jednego węzła sięga 100 000/s, a przepustowość pojedynczego węzła – 1,6 Gb/s. Produkt jest kompatybilny ze standardowymi interfejsami opartymi na analizie danych i aplikacjach, takich jak interfejsy HDFS.

Best in Cloud 2019. Wydajność i integracja

W kategorii Wydajność i integracja zwyciężyła firma 7bulls.com, która do konkursu „Best in Cloud” zgłosiła platformę Melodic. Usługa jest przeznaczona do wdrażania i optymalizacji aplikacji w modelu multi-cloud niezależnie od dostawców usług chmurowych. Melodic powstała w ramach projektu Horizon 2020 o tej samej nazwie i jest rozwijana w modelu open source. Dzięki 7bulls osiągnęła jakość komercyjną, a firma oferuje również zestaw usług powiązanych z tą platformą.

Melodic umożliwia wdrażanie aplikacji obsługujących różne typy komponentów: maszyny wirtualne, kontenery, platformy Big Data (Spark) i komponenty technologii bezserwerowych. Pozwala na dynamiczne dodawanie zasobów chmurowych w miarę zapotrzebowania aplikacji, jak również ich usuwanie ich, gdy nie są potrzebne. Dzięki temu wykorzystanie zasobów jest dostosowane do potrzeb aplikacji i nie ma potrzeby utrzymywania nadmiarowej infrastruktury.

Melodic jest zintegrowana z usługami chmurowymi czołowych dostawców: Amazon Web Services, Microsoft Azure i Google Cloud Platform, jak również z dostawcami usług wykorzystujących Open Stack. Trwa integracja z lokalnymi dostawcami usług cloud.

W kategorii Wydajność i integracja zostały przyznane również dwa wyróżnienia. Jedno trafiło do firmy Equinix za usługę Equinix Cloud Exchange Fabric (zestawianie bezpośrednich, prywatnych i rekonfigurowanych połączeń pomiędzy klientami Equiniksa i dostawcami chmury). Drugą otrzymał Infomex, dostawca usługi wirtualnej chmury obliczeniowej Virtual Data Center.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200