Bentley i WWW

Pakiet ModelServers ułatwia dostęp aplikacji MicroStation do Internetu.

Pakiet ModelServers ułatwia dostęp aplikacji MicroStation do Internetu.

Bentley Systems opracował oprogramowanie, umożliwiające tworzenie aplikacji dla środowiska MicroStation z wykorzystaniem języka Java. Zestaw programów middleware - ModelServers jest częścią przemysłowego standardu Engineering Back Office, środowiska o trójwarstwowej architekturze klient/serwer, pozwalającego na korzystanie z sieci WWW.

W skład pakietu wchodzi ModelServer Publisher, który umożliwia dostęp do rysunków, map i modeli zaprojektowanych za pomocą MicroStation lub AutoCAD przy wykorzystaniu internetowych przeglądarek Internet Explorer lub Netscape Navigator.

ModelServer TeamMate przygotowuje dokumenty inżynierskie otrzymane za pośrednictwem Internetu, oferując je jako naturalne rozszerzenie dla MicroStation TeamMate.

ModelServer Continuum generuje równoległe bazy danych inżynierskich i danych przedsiębiorstwa, zapamiętując mapy i rysunki we wspólnej bazie danych oraz udostępnia je innym aplikacjom MicroStation oraz użytkownikom Internetu.

Dla każdego z produktów składowych ModelServer Bentley udostępnił zestaw narzędzi API. Są one zgodne ze specyfikacją OEC (Open Engineering Connectivity) i umożliwiają adaptację programów do potrzeb użytkowników oraz rozszerzanie i tworzenie nowych klientów dla Model Server. Narzędzia są niezależne od języka - mogą być wykorzystywane w wielu środowiskach programistycznych, np. Visual Basic, Java, C,. C++, ActiveX itp.

Oprogramowanie jest szczególnie przydatne firmom, opracowującym aplikacje dla środowiska MicroStation. Umożliwia współpracę aplikacji napisanych w języku Java z MicroStation i AutoCAD bez stosowania dodatkowych interfejsów innych niż przeglądarki.


TOP 200