Belgia przechodzi na OpenDocument

Po tym jak niedawno format OpenDocument stał się standardem ISO, rząd belgijski podjął decyzję o wprowadzeniu go jako oficjalnego formatu dokumentów elektronicznych w administracji publicznej. Polska wspiera ODF już od roku.

W maju międzynarodowa organizacja standardyzacyjna (ISO) wpisała format ODF (OpenDocument Format) na listę oficjalnych standardów. Niecały miesiąc później Belgowie uznali ODF za główny format wymiany dokumentów elektronicznych obowiązujący w administracji publicznej.

Decyzja ta ma wiele zalet - przede wszystkim nie wiąże producentów oprogramowania dla administracji z formatami prywatnymi, takimi jak Microsoft Word. Wybranie na standard państwowy oficjalnego formatu ISO gwarantuje brak problemów licencyjno-patentowych w przyszłości a także interoperacyjność produktów korzystających z ODF. Format ODF zapewnia nie tylko kompatybilność, ale także bezpieczeństwo - jako że jest oparty o XML, obsługuje także podpis elektroniczny w formacie XML-DSIG a także np. szyfrowanie dokumentów.

Decyzja Belgów w pewnym stopniu uderza w Microsoft, który - jak zwykle z dużą inercją - rozporzął promowanie swojego własnego standardu OpenXML. Format Microsoftu jest - według producenta - wydajniejszy w przetwarzaniu od ODF. Równocześnie jednak nie jest równie otwarty - pomimo nazwy - jak ODF. I nie jest standaredem ISO. Warto przy tym pamiętać, że ODF nie jest dziełem grupki hobbystów - stoją za nim duże i mające spore negatywne doświadczenie w "wojnach standardów" firmy Sun i IBM.

W Polsce ODF od dawna

W Polsce ODF jest standardem od ubiegłego roku, kiedy został wpisany na listę rozporządzenia o minimalnych wymaganiach technicznych do ustawy o informatyzacji. Również i u nas ma on silniejszą pozycję od będącego nadal standardem de facto Worda, który na liście występuje ale jako format "tylko do odczytu", co znaczy że należy go akceptować, ale nie należy w nim publikować dokumentów. Większość jednostek administracji istotnie publikuje dokumenty w formacie PDF, który również jest w rozporządzeniu.

Format ODF ma szansę na jeszcze jedną inkarnację w polskim prawie - Internet Society Polska wystąpiło niedawno do zainteresowanych ministerstw oraz działających w tym sektorze firm z inicjatywą stworzenia jednego, standardowego kontenera dla bezpiecznych (podpisanych elektroniczne) dokumentów elektronicznych.

Jest to odpowiedź na prowadzone równocześnie przez kilka zespołów prace nad formatami różnych dokumentów, takich jak e-deklaracje czy faktury elektroniczne. Celem inicjatywy jest zagwarantowanie, by wykorzystywane formaty były jednolite, wzajemnie kompatybilne i wolne od obciażeń licencyjnych. Propozycja ISOC-PL została pozytywnie oceniona przez kilka firm i instytucji rządowych, tym bardziej że opisany w projekcie docelowy format kontenera jest praktycznie w 100% zbieżny z formatem ODF.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200