Bazy open source wchodzą do firm

Wzrasta zapotrzebowanie na bazy danych open source zdolne do obsługi milionów rekordów i generowania wyników kwerend w czasie możliwie jak najkrótszym.

Bazy danych open source używane są często w zastosowaniach niszowych. Jednak są to nisze bardzo ważne, a nawet żywotne dla coraz większej liczy korporacji: portale webowe, aplikacje e-commerce, szybkie przeszukiwanie Weba, zarządzanie zawartością i ostatnio składnice danych.

Nowe wersje baz danych open source wydają się mieszać gorliwość swoich wyznawców z twardym realizmem profesjonalistów IT. Fakty są następujące:

* Użytkowanie MySQL wzrosło o ponad 30 proc. w roku 2003 (wg badań Evans Data). (W tym samych czasie użytkowanie Microsoft SQL Server i Access o 6 proc.) MySQL w ciągu kilku miesięcy udostępni nowe oprogramowanie klastrowe serwerów baz danych, pozwalające na podwyższenie dostępności baz danych.

Zobacz również:

  • Rząd przyjął projekt o ułatwieniach w budowie szerokopasmowego internetu

* PoostgreSQL 7.5, która ma się pojawić w czerwcu i pracować będzie na platformach Win32, oferuje większą wydajność, efektywniejsze partycjonowanie danych i wsparcie dla dwufazowego zapisu na dysku, które jest niezwykle istotne dla przetwarzania transakcji.

* W lutym pojawiła się wersja 1.5 Firebird, która opiera się na udostępnionym publicznie przez Borland, w roku 2000, kodzie źródłowym Interbase. Kluczową zmianą jest przejście na kod C++ i przygotowanie całego szeregu udoskonaleń pod kątem zastosowań w przedsiębiorstwach, które stanowić mają podstawę nowego wydania Firebird 2.0.

Projektanci, konsultanci i niektórzy dostawcy tworzący społeczność promotorów tych baz danych, ostrożnie balansują pomiędzy dodawaniem nowych mechanizmów, które czynią te aplikacje open source bardziej niezawodnymi, a próbą uniknięcia takich elementów ‘uzbrajania’, które czynią z komercyjnych baz danych, takich jak Oracle czy SQL Server, produkty złożone i wymagające.

Coraz częściej bazy danych open source postrzegane są jako cześć pakietów czy zestawów oprogramowania, które tworzyć mogą infrastrukturę aplikacyjną w przedsiębiorstwie. Pierwsze wersje takich zestawów zostały nazwane LAMP i obejmują: system operacyjny Linux, serwer webowy Apache, bazy danych MySQL i języki projektowania PHP, Perl lub Phyton. Twórcy PostgreSQL promują zestaw “brighter LAMP”, który zawiera Linux, Apache, warstwę pośrednicząca (serwery aplikacyjne Javy i messaging) oraz PostgreSQL, co wskazuje, że PostgreSQL jest lepiej dostosowana do dużych, skalowanych zastosowań.

Oprogramowanie klastrowe MySQL ma być produktem dodawanym do bazy danych MySQL i będzie dostępne w dwóch formach: w ramach licencji GNU General Public License lub licencji komercyjnych. Nowe oprogramowanie jest elementem przedsięwzięcia zmierzającego do uczynienia z bazy danych MySQL produktu m.in. dla takich zastosowań, jak sprzedaż biletów lotniczych. W ubiegły roku do bazy danych dodano wsparcie transakcji i procedur składowanych z danymi, a także innych mechanizmów niezbędnych w bazie danych przedsiębiorstwa, które są od lat standardem w produktach komercyjnych.

PostgreSQL 7.5 ma pojawić się latem tego roku z główną zmianą dotyczącą pracy na systemach operacyjnych Win32. Dzisiaj baza ta może pracować na systemie Windows za pośrednictwem emulatora, który ogranicza wykorzystywanie wszystkich mechanizmów systemu operacyjnego. PostgreSQL wywodzi swoje korzenie z projektu bazy danych Ingres, z połowy lat osiemdziesiątych. Inne zmiany w wersji 7.5 obejmują:

* nowy algorytm zarządzania pamięcią, zwiększający wydajność dużych baz danych przy dużej aktywności użytkowników.

* tablice przestrzeni dyskowej upraszczające przechowywanie danych w określonych miejscach na dysku, nazywane partycjami, pozwalające na tworzenie dużych baz danych o wysokiej wydajności.

* dwufazowe zapis informacji na dysku, który steruje uaktualnianiem dwóch lub więcej baz danych w czasie jednej transakcji online.

Firebird 1.5 przeszedł z kodu C na kod C++ z jednoczesnym oczyszczeniem tego kodu, nowym zarządzaniem pamięcią i pewną liczba korekt błędów. Kolejną dużą zmianą jest szereg ulepszeń w optymalizatorze kwerend SQL. Użytkownicy sygnalizują zwiększenie szybkości działania o 30 do 60 proc.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200