Bazy do pajęczyny

Informix przedstawił nowe narzędzia pozwalające na łączenie baz danych z serwerami WWW.

Informix przedstawił nowe narzędzia pozwalające na łączenie baz danych z serwerami WWW.

Universal Web Architecture to cała gama aplikacji i narzędzi mających pozwolić na tworzenie multimedialnych serwisów WWW, która znalazła się w nowej ofercie Informixa. Wprowadzone rozwiązania dotyczą także integracji appletów Javy i komponentów ActiveX z dotychczasowymi bazami danych. Położono zasadniczy nacisk nas stworzenie dużych możliwości generowania i obsługi dynamicznych stron HTML przy wykorzystaniu baz danych. Cała zawartość serwera WWW może znaleźć się w jednej zintegrowanej bazie danych.

Nowa oferta Informixa jest zasadniczo adresowana do dotychczasowych klientów tej firmy, którzy pragną wyposażyć swoje aplikacje w możliwość współpracy z serwerami WWW, na użytek intranetów i globalnej sieci. Informix ściśle współpracuje z firmą Netscape, czego wynikiem jest oferta kompletnego oprogramowania zawierającego bazy i narzędzia Informixa oraz serwery Netscape. Oprogramowanie Informixa jest zgodne z interfejsem Microsofta (ISAPI).


TOP 200