Bazy danych dla PC

Rok 1994 nie minął bez echa w zakresie prac nad nowymi systemami zarządzania bazami danych dla komputerów PC. Konkurencja między dwoma podstawowymi producentami systemów DBMS dla komputerów PC - Borlandem i Microsoftem - zaowocowała wprowadzeniem na rynek nowych wersji znanych już pakietów.

Rok 1994 nie minął bez echa w zakresie prac nad nowymi systemami zarządzania bazami danych dla komputerów PC. Konkurencja między dwoma podstawowymi producentami systemów DBMS dla komputerów PC - Borlandem i Microsoftem - zaowocowała wprowadzeniem na rynek nowych wersji znanych już pakietów.

W tym roku na rynku komputerowym pojawiła się nowa wersja 2.0 Access for MS-Windows, a FoxPro 2.6 produkcji Microsoft Corp. Borland International wprowadził na rynek już piątą wersję Paradox for MS-Windows. Użytkownicy komputerów PC doczekali się wreszcie spodziewanej od dawna, piątej wersji najpopularniejszego na świecie (ponad 60% rynku) "małego" DBMS - dBase w wersji dla MS-Windows.

Podstawowy wniosek jaki nasuwa się po przejrzeniu takiej listy, to ciągły trend w kierunku przechodzenia systemów DBMS ze środowiska DOS-u na MS-Windows. MS-Windows staje się prawdziwym standardem systemów operacyjnych działającym w większości przedsiębiorstw, firm czy urzędów. Dlaczego producenci systemów zarządzania bazami danych decydują się na zmianę środowiska? DOS-owskie bazy danych przestają się sprzedawać, a użytkownicy dużo chętniej korzystają z prostszych rozwiązań, które oferuje tryb pracy "okienkowej". Wbrew pozorom szybkość przetwarzania danych w wersjach dla MS-Windows nie różni się zbytnio od bliźniaczych pakietów dla DOS-u. Poza tym okienka oferują wspaniałe możliwości dla twórców systemów bazodanowych, w zakresie projektowania ekranów wprowadzania danych, tworzenia raportów czy wykresów. Dużo prostszy jest również sam graficzny inferejs użytkownika.

Tegoroczny boom na multimedia spowodował zmiany również podejściu producentów systemów bazodanowych. Każdy dyrektor woli przecież mieć bazę zawierającą obok danych alfanumerycznych - zdjęcia samych pracowników czy towarów. Możliwe stało się gromadzenie danych dźwiękowych, a nawet fragmentów filmów czy animacji. W tym roku niektóre bazy danych (Access, FoxPro i dBase) wyposażono w nową wersję 2.0 mechanizmu OLE (Object Linking and Embedding) umożliwiającego łatwiejsze kojarzenie danych z aplikacjami, w których zostały stworzone.

"Małe" DBMS stały się wreszcie narzędziami front-endu. Coraz więcej systemów bazodanowych umożliwia pracę na dużych bazach danych pracujących w tle (back-end). Pojawiły się interfejsy komunikacji z dużymi bazami o wciąż poszerzającym się zakresie współpracy. Rozwija się ODBC (Open DataBase Connectivity) Microsoftu. Coraz szerzej wykorzystuje się także standardowy język SQL (Structured Query Language) w wyszukiwaniu danych w samych systemach DBMS dla PC.

Wszystkie "małe" DBMS mogą już działać w sieciach,toteż coraz ważniejsze stało się włączanie do systemów mechanizmów pozwalających na zabezpieczanie danych i przydzielanie priorytetów dostępu.

Wszystkie systemy DBMS dysponują obecnie mechanizmami służącymi do tworzenia bardzo rozbudowanych aplikacji. Bazodanowe języki programowania zbliżają się coraz bardziej do języków zorientowanych obiektowo. Projektowanie baz danych, zwłaszcza w zakresie implementacji elementów graficznych, staje się niezwykle proste. W niektórych językach programowania tryb pracy zaczyna przypominać możliwości oferowane przez Visual Basic.

Zastosowane po raz pierwszy w Accessie techniki wspomagania projektowania tabel, ekranów roboczych i raportów tzw. asystenci (Wizards) znalazły stałe miejsce w pakietach bazodanowych. Nowy Access zwiększył ich liczbę do ponad trzydziestu, a w pakietach Borlanda pojawili się tzw. eksperci. Firmy stawiają na rozwiązania, które pozwalają użytkownikowi tworzyć tzw. "szybkie" raporty, formularze i wykresy bez wiedzy o zasadach projektowania baz danych. W ub.r. coraz większą uwagę zaczęto zwracać na problematykę łatwości obsługi systemów DBMS. Coraz szerzej stosuje się interaktywnych trenerów uczących obsługi programów, poza tym wykorzystuje się "zaniedbany" prawy przycisk myszy uruchamiający okno właściwości aktywnego obiektu.

Ubiegły rok stanowi dla systemów DBMS wyraźnie okres przejściowy. Konkurenci wyrównali stawkę, a różnice między pakietami coraz bardziej zacierają się. "Małe" systemy zarządzania bazami danych przestały być narzędziami dla pojedynczych użytkowników, a zaczęły ewoluować w kierunku interfejsów front-endu czy pracy w sieciach.

Należy tu wspomnieć o nowej wersji, mało znanego na naszym rynku, pakietu OpenInsight 2.01 for Windows. W systemie tym po raz pierwszy zastosowano budowę modułową. OpenInsight produkcji Advanced Technologies okazał się zwycięzcą w tegorocznych, międzynarodowych zawodach w projektowaniu systemów zarządzania bazami danych. Dzięki wykorzystaniu technologii dziedziczenia elementów aplikacji, trybu pracy wielostanowiskowej i kontroli na we/wy pakiet zdobył pierwszą lokatę.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200