Bayer i Microsoft będą wspólnie cyfryzować rolnictwo

Platformy Bayer Climate FieldView™ i Microsoft Azure planują wspólnie stworzyć nowe rozwiązania cyfrowe w celu optymalizowania i rozwoju cyfrowych możliwości w ramach łańcucha wartości w branży produkcji żywności, pasz, paliw i błonnika.

Bayer i Microsoft będą wspólnie cyfryzować rolnictwo

Tom Fisk / Pexels

Współcześnie rolnictwo i sektor agrobiznesu wykorzystują szeroki zakres narzędzi cyfrowych i wiedzy płynącej z danych za pośrednictwem platform takich jak Climate FieldView™ firmy Bayer – wykorzystywanych współcześnie na ponad 70 milionach hektarów gruntów uprawnych w ponad 20 krajach.

– To partnerstwo narodziło się wyjątkowym momencie, gdy wzrost innowacji jest ogromnie potrzebny w łańcuchu wartości sektora produkcji żywności i błonnika – powiedział Liam Condon, członek zarządu Bayer AG i prezes Bayer Crop Science. – Podczas gdy walczymy z ogólnoświatową pandemią, kruchymi łańcuchami dostaw i postępującą katastrofą klimatyczną, utrzymanie stanu obecnego nie wystarczy.

Zobacz również:

  • AI w drodze po pół biliona dolarów
  • Microsoft zaprezentuje najnowsze osiągnięcia AI na konferencji Nvidia GTC

Giganci opracują oparty na chmurze obliczeniowej zestawa narzędzi i rozwiązań z dziedziny danetyki (ang. data science) do zastosowań w rolnictwie i branżach okołorolniczych. Wniesie to nowe możliwości podstawowe i w zakresie infrastruktury – by przyspieszyć innowacje, radykalnie zwiększyć sprawność wszystkich łańcuchów dostaw i wspomagać ich całościowe zrównoważenie.

– Jak każda branża, sektor rolno-spożywczy przechodzi gwałtowną transformację cyfrową, poczynając od autonomicznych traktorów do cyfrowego doradztwa z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i skalowalnego rolnictwa precyzyjnego – stwierdził Ravi Krishnaswamy, wiceprezes korporacyjny ds. Azure Global Industry w Microsoft. – Cieszy nas współpraca z firmą Bayer nad przyspieszaniem transformacji i uwalnianiem jeszcze większych innowacji w rolnictwie, poprzez łączenie opartych na danych analiz z ekspercką wiedzą firmy Bayer na temat rolnictwa i możliwościami platformy Microsoft Azure.

Zgodnie z umową Bayer będzie pracować z Microsoft nad wspólnym opracowaniem rozwiązań do obsługi mających krytyczne znaczenie scenariuszy branżowych, takich jak poprawa działalności rolniczej, zrównoważenia zapatrzenia, produkcji i łańcucha dostaw, a także monitorowanie i mierzenie ESG (czynników środowiskowych, odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego).

W tym celu firmy opracują rozwojową architekturę pod cyfrowe rozwiązania dla rolnictwa z wykorzystaniem możliwości stwarzanych przez danetykę. Te nowe rozwiązania i możliwości będą udostępniane firmom – poczynając od startupów do globalnych korporacji – działającym w rolnictwie i branżach okołorolniczych do wykorzystywania w ich własnych ofertach. Bayer zmigruje też swoje podstawowe cyfrowe rozwiązania rolnicze na nową infrastrukturę udostępniającą jej rozwiązania jej klientom. Partnerstwo jest kontynuacją wieloletnich związków pomiędzy firmami Bayer i Microsoft – obydwie wspólnie zobowiązują się dbać o poufność danych, cyberbezpieczeństwo i zaufanie klientów.

Współpraca z Microsoftem jest znaczącym strategicznym krokiem ku osiąganiu celu Bayer, czyli oparcie do 2030 roku w 100 procentach na rozwiązaniach cyfrowych sprzedaży realizowanej przez dział Crop Science i skrócenie czasu, w jakim będzie opracowywać dla klientów cyfrowe rozwiązania zorientowane na wyniki. Bayer dąży do wytyczenia nowej normy dla branży w zakresie cyfrowych innowacji napędzanych danymi.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200