Basel II napędza bankowe inwestycje w IT

Według badania przeprowadzonego wśród 1700 banków z 63 krajów przez AIM Software, wiedeński Uniwersytet Ekonomiczny i sponsorowanego przez Reutersa, poprawa jakości danych jest dla banków kluczowym elementem zarządzania ryzykiem a wymogi prawne jak Basel II czy Sarbanes Oxley napędzają ich inwestycje w IT.

W ramach badania pytano przedstawicieli banków o 11 zagadnień z obszaru zarządzania danymi i zarządzania ryzykiem; wynika z niego, że instytucje finansowe podejmują obecnie poważne prace nad pogłębieniem swojego zarządzania danymi i podniesieniem jakości tych danych. Działania te w głównej mierze wynikają z wymogów standardów Sarbanes-Oxley Act i Basel II; te ostatnie obejmą łącznie w najbliższych latach ponad 100 krajów. Inne czynniki to presja kosztowa oraz rosnąca liczba obsługiwanych transakcji. W opinii autorów badania, wyniki dowodzą, że firmy wiążą już spójne zarządzanie danymi z wydajnym zarządzaniem ryzykiem.

Oto niektóre ustalenia badania:

@ Najaktywniejsze w poprawie jakości danych mają być w najbliższych latach banki z Bliskiego Wschodu (79% banków z tego regionu), Środkowej i Wschodniej Europy (84%), Azji (88%), oraz Środkowej i Południowej Ameryki (92%).

Zobacz również:

  • 8 błędów strategii danych, których należy unikać

@ Banki skupiać się będą na automatyzacji zarządzania danymi referencyjnymi i przetwarzania operacji na papierach wartościowych, a więc tam gdzie ponoszą obecnie największe koszty. Dla przykładu, co dziesiąty bank zatrudnia ponad 50 pracowników do zarządzania danymi referencyjnymi.

@ Sondaż pozwala bankom na uzyskanie spójnego obrazu swojej branży - pod względem adaptacji standardów, banki mogą porównać swoją sytuację do regionalnych benchmarkingów. Ogółem 17,4% badanych banków posiada i korzysta z ISO 15022; najwięcej - w Azji (24,4%) i Europie Zachodniej (20,9%).

@ 42% respondentów planuje kupić gotowe rozwiązanie do zarządzania danymi albo też kupić takie rozwiązanie i przystosować je do swoich potrzeb. 26% polega raczej natomiast na swoich własnych rozwiązaniach. To zmiana w stosunku do przeszłości, kiedy to uważano w bankach zarządzanie danymi za wewnętrzną i jedną z podstawowych kompetencji. Zapotrzebowanie na większą funkcjonalność wpłynęło jednak na to, że bankom nie udaje się już samodzielnie tworzyć takich rozwiązań w sposób oszczędniejszy niż zewnętrznym dostawcom.

@ 18% badanych banków outsource-uje rozwój systemów a 14% - samego przetwarzania danych. Przekazywanie na zewnątrz pewnych operacji jest szczególnie popularne w Ameryce Północnej, na Bliskim Wschodzie i w Azji.

@ 54% badanych uważa zarządzanie przepływem pracy jako glówny cel zarządzania danymi, natomiast 52% (drugie miejsce pod względem "celów") - raportowanie zdarzeń. Według autorów raportu wiąże się to z faktem coraz większej liczby przetwarzanych operacji na papierach wartościowych i faktrem, że instytucje finasnowe zdają sobie sprawę jak duże jest w tym wypadku ryzyko operacyjne i potencjalne straty.

@ 29% respondentów planuje obecnie podnieść stopień automatyzacji w operowaniu danymi referencyjnymi, 29% w operacjach na papierach wartościowych i 24% - danych cenowych.

Pełne wyniki badania dostępne są po rejestracji pod adresemhttp://www.aim-sw.com/topics/news-dm-study-2004 .

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200