Bare Metal Cloud

Koncepcja usługi Bare Metal Cloud w ostatnich latach coraz szybciej zyskuje popularność i wiele firm decyduje się na przeniesienie systemów IT z lokalnych centrów danych do ośrodków obsługiwanych przez dostawców usług chmurowych. Jakie są zastosowania, a także zalety i wady tego rozwiązania?

Bare Metal Cloud

Fot.Manuel Geissinger, Pexels

Bare Metal Cloud nie jest nowością. Pierwszą komercyjną ofertę tego typu usług zaprezentowała już w 2010 roku firma SoftLayer (3 lata później przejęta przez IBM). Obecnie opracowane przez nią rozwiązania są wykorzystywane w chmurze IBM Cloud.

Oracle ogłosił wprowadzenie tego typu usług w 2016 roku, a wkrótce potem zrobił to Rackspace. W ostatnich latach usługę Bare Metal Cloud wprowadzili praktycznie wszyscy dostawcy usług chmurowych. Spośród największych firm można tu wymienić Alibaba Cloud, AWS, OVHcloud, Dell, Google, Equinix, Microsoft lub HPE.

Zobacz również:

  • IBM podpisało z armią amerykańską intratny kontrakt

Instancje Bare Metal są oferowane jako alternatywa dla maszyn wirtualnych lub serwerów dedykowanych i z reguły mają one cenę podobną do maszyn wirtualnych, więc koszty skorzystania z tej usługi nie są żadną barierą.

W raporcie Bare Metal Cloud Market, analitycy firmy Markets and Markets prognozują na lata 2020-2026 wzrost globalnego rynku takich rozwiązań o 24,1% rocznie (CAGR) co oznacza zwiększenie jego wartości z 4,5 mld USD w 2020 roku do 16,4 mld USD w roku 2026.

Zdaniem analityków, główne czynniki powodujące taki wzrost to rosnące wykorzystanie aplikacji intensywnie przetwarzających dane oraz wrażliwych na opóźnienia, zwiększone wykorzystanie platform i urządzeń IoT, konwergencja technologii takich jak AI, IoT i analityka biznesowa oraz wzrost mobilności wśród użytkowników końcowych.

Czym jest Bare Metal Cloud

Bare Metal Cloud to usługa chmury publicznej, w której klient wynajmuje dedykowane zasoby sprzętowe od zdalnego dostawcy usług. Oferuje ona zasoby sprzętowe bez zainstalowanych systemów operacyjnych czy infrastruktury wirtualizacyjnej.

Jest to w zasadzie podzbiór usług IaaS (infrastruktura IT jako usługa). Ale IaaS to z reguły udostępnianie zasobów wirtualnych, a Bare Metal Cloud daje bezpośredni dostęp do fizycznych serwerów i zasobów, które mogą, ale nie muszą być wirtualizowane.

W obu tych scenariuszach użytkownik ma dostęp do serwera, na którym może zainstalować swój system operacyjny i wybrane aplikacje. Różnica polega na tym, że w przypadku IaaS użytkownik nie ma kontroli nad infrastrukturą, bo zarządza nią dostawca usługi, a firma ma dostęp jedynie do środowiska wirtualnego. Natomiast chmura typu Bare Metal udostępnia serwery, które użytkownik może kontrolować i konfigurować według własnego uznania oraz instalować potrzebne aplikacje, a także hypervisory lub maszyny wirtualne.

Infrastruktura komercyjnych usług chmurowych umożliwia wirtualizację i podział zasobów obliczeniowych, pamięci masowej i baz danych, dzięki czemu serwery i macierze pamięci masowej mogą być dzielone i udostępniane wielu klientom. Ale podczas gdy zwirtualizowane instancje obliczeniowe zapewniają elastyczność i korzyści kosztowe, istnieją wady, szczególnie związane z rywalizacją zasobów - tzw. problem hałaśliwego sąsiada. Istnieją również zagrożenia wynikające z niepełnej izolacji środowisk wykonawczych i sieci wirtualnych. Chmura typu bare-metal rozwiązuje te problemy, przydzielając klientom odizolowane zasoby fizyczne.

Należy tu zauważyć, że serwery dedykowane i serwery określane jako Bare Metal są podobne. Przede wszystkim są maszynami wykorzystywanymi wyłącznie przez jednego użytkownika. Nie mają preinstalowanej warstwy hypervisora do tworzenia oddzielnych maszyn wirtualnych i umożliwiają instalację systemu operacyjnego bezpośrednio na serwerze. Pozwala to na uzyskanie szczególnie wysokiej wydajności.

Serwery takie pozwalają na konfigurację procesora, pamięci masowej i pamięci, która nie jest współdzielona. W przypadku maszyn wirtualnych z reguły nie ma takiej możliwości.

W porównaniu do serwerów dedykowanych, serwery Bare Metal oferują najczęściej większą elastyczność w rozliczaniu usługi. Można z nich korzystać przez znacznie krótszy czas niż z serwerów dedykowanych, a nawet uruchomiać w modelu rozliczanym w godzinach pracy.

Bare Metal Cloud umożliwia łatwe przeniesienie trudnych do zwirtualizowania aplikacji z lokalnych centrów danych do centrów usługowych, a jednocześnie możliwość skalowania systemu i uzyskanie wysokiej mocy przetwarzania wymaganej na przykład przez oprogramowanie do analityki w czasie rzeczywistym lub uczenia maszynowego.

Na przykład Oracle chwali się, że jego hostowane serwery Bare Metal są w niektórych obciążeniach do pięciu razy szybsze niż podobne maszyny wirtualne. Ten wzrost wydajności nie wynika tylko z braku wirtualizacji, ale również z tego, że instancje Bare Metal często są wyposażane w wysokiej klasy lokalne pamięci masowe NVMe.

Jednocześnie łatwiej jest dostosować serwery Bare Metal do własnych potrzeb niż maszyny wirtualne, ponieważ procesor, pamięć i pamięć masowa maszyny nie są przesłonięte warstwami wirtualizacji.

Instancje Bare Metal są dostępne na zasadzie pay-as-you-go, zazwyczaj rozliczane na przykład za godzinę pracy, podczas gdy umowa na dedykowany serwer hostowany jest zazwyczaj liczona w miesiącach. Chmury Bare Metal mogą być też tworzone w prywatnych centrach danych. Kiedyś było to trudne zadanie, ale zostało znacznie uproszczone dzięki pojawieniu się oprogramowania takiego jak OpenStack Ironic, które sprawia, że fizyczne maszyny wyglądają jak maszyny wirtualne. Rackspace używa Ironic do dostarczania usług w chmurze typu bare metal.

Jednym z powodów, dla których IBM i Oracle były prekursorami w ofercie rozwiązań Bare Metal Cloud był fakt, że rozwiązują one wiele problemów, jakie użytkownicy mają z przenoszeniem aplikacji korporacyjnych do chmury publicznej.

Alternatywa dla systemów on-premise

Bare Metal Cloud to dobre rozwiązanie dla firm, które korzystają z aplikacji uruchamianych lokalnie, które trudno jest przenieść do chmury lub migracja jest zbyt kosztowna.

Usługa umożliwia ich przeniesienie do usługowego centrum danych i działanie w taki sam sposób, jak dotąd przy stosowaniu tych samych narzędzi. Aplikacje działają w niezmienionej formie. Dotyczy to również zarządzania systemem – nie zmieniają się zadania większości pracowników firmowych działów IT.

Oprócz tego warto zauważyć, że Bare Metal Cloud jest dobrym rozwiązaniem do uruchamiania aplikacji Big Data i obciążeń związanych z przetwarzaniem dużej liczby transakcji, które wymagają małych opóźnień.

Główne zalety i wady Bare Metal Cloud

Zalety

- przewidywalna i stabilna wydajność zasobów.

- pełna kontrola bezpieczeństwa systemu i sieci.

- bezpośredni dostęp do sprzętu systemowego.

- możliwość elastycznego dostosowywania infrastruktury do wymagań w zakresie stosu systemów operacyjnych i oprogramowania.

- brak współużytkowania zasobów. Środowiska chmury publicznej są wielodzierżawne, a maszyny wirtualne współdzielą serwery fizyczne, co może powodować rywalizację o zasoby. Dedykowane serwery w chmurze typu bare metal, pozwalają tego uniknąć.

- większość usług jest wysoce skalowalna, co powoduje, że Bare Metal Cloud dobrze się nadaje do uruchamiania aplikacji Big Data i oprogramowania transakcyjnego, które wymagają niskich opóźnień.

- elastyczne modele finansowania. Pamięć masowa i inne zasoby sprzętowe są dostarczane w miarę potrzeb i zazwyczaj rozliczane przy wykorzystaniu modelu opłat za godzinę, dzień lub miesiąc. Jest to szczególnie przydatne w przypadku obciążeń, gdzie wymagania sprzętowe nie są dobrze zdefiniowane i mogą się zmieniać.

- szybki dostęp do wysokiej klasy sprzętu wykorzystującego najnowsze rozwiązania techniczne, zanim pojawi się on na masowym rynku rozwiązań korporacyjnych.

Wady

- koszty zarządzania. Użytkownik musi sam konfigurować sprzęt i jest odpowiedzialny za instalację i zarządzanie systemem operacyjnym, hypervisorem, stosem kontenerów i aplikacjami.

- niektóre usługi Bare Metal Cloud wymagają miesięcznych okresów dzierżawy serwerów, co w przypadku nagłych lub nietrwałych zmieniających się obciążeń może powodować konieczność płacenia za niewykorzystane zasoby. Oprócz tego Bare Metal Cloud może być rozwiązaniem droższym w przypadku stałych, przewidywalnych obciążeń, które zapewniają amortyzację kosztów serwera w dobrze określonym okresie kilku lat.

- wielu dostawców usług Bare Metal Cloud oferuje ograniczony wybór systemów, a niektóre konfiguracje są niedostępne w poszczególnych regionach chmury.

- starsze wersje oprogramowania często mają ścisłe wymagania dotyczące kompatybilności sprzętowej, które mogą nie być spełnione w dostępnych konfiguracjach systemu Bare Metal Cloud.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200