Bardziej 3-wymiarowy Internet

VRML Group rozszerza zakres swoich zainteresowań, a Microsoft udostępnia pierwszą wersję biblioteki z funkcjami 3D dla WWW.

VRML Group rozszerza zakres swoich zainteresowań, a Microsoft udostępnia pierwszą wersję biblioteki z funkcjami 3D dla WWW.

Rozwój technologii umożliwiających wykorzystanie grafiki 3-wymiarowej w Internecie ulega przyspieszeniu. Skupiające 50 firm konsorcjum VRML Group, ktore zajmuje się rozwojem i propagowaniem zastosowań grafiki 3-wymiarowej w Internecie, postanowiło rozszerzyć zakres zainteresowań na wszystkie rodzaje technologii 3D, a nie - jak dotychczas - tylko te, które wykorzystują język VRML (Virtual Reality Modeling Language). Natomiast Microsoft udostępnia od 17 sierpnia pierwszą wersję zapowiadanej biblioteki dla programistów Chromeffects SDK (Software Developers Kit), określanej wcześniej nazwą Chrome.

VRML Group zapowiedziała pod koniec lipca zamiar rozszerzenia zadań o wspieranie rozwoju technologii przesyłania strumieni danych multimedialnych, binarnych, integracji języków XML i DHTML, a także udostępnienia wzorców kodu źródłowego programów. Propozycja ta wymaga ratyfikacji przez firmy należące do konsorcjum, co jest przewidywane jeszcze w sierpniu br. Po jej zatwierdzeniu, VRML Consortium zmieni również swoją nazwę.

Natomiast Microsoft, który zamierza w przyszłym roku wprowadzić do systemów Windows nową multimedialną technologię Chromeffects, udostępniającą funkcję DirectX programistom HTML, oferuje obecnie bibliotekę SDK, zawierającą 3-wymiarowe grafiki, efekty specjalne i narzędzia, a także inne moduły dodatkowe, opracowane przez firmy Live Picture, MetaCreations i Zapa Digital Arts. Technologia Chromeffects ma być zintegrowana z Windows 5.0 i dostępna dla Windows 98 jako moduł uzupełniający.

Bliższe informacje o konsorcjum VRML i jego planach można uzyskać w Internecie pod adresemhttp://www.vrml.org, a o technologii i pakiecie Chromeffects SDK na stronie firmy Microsoft: http://www.microsoft.com