Bankowość spółdzielcza ponownie sięga po blockchain

Kolejny bank spółdzielczy w Polsce sięgnął po technologię blockchain. Spółdzielczy Bank Rozwoju (SBR Bank) z siedzibą w Szepietowie wdraża trwały nośnik w oparciu o rozwiązanie dostarczone przez Atende.

Dwa lata temu, podczas konferencji poświęconej przyszłości banków spółdzielczych, zorganizowanej przez Krajowy Związek Banków Spółdzielczych, przedstawiciele lokalnej bankowości zastanawiali się, jak banki spółdzielcze mają odnaleźć się w cyfrowej rzeczywistości i nadążyć za zmieniającymi się trendami technologicznymi. Według niektórych ekspertów banki spółdzielcze przegrywają pogoń za rozwojem nowych technologii. Czy tak jest? Wdrożenia w bankach spółdzielczych zaprzeczają tej wizji. Bank Spółdzielczy w Kolnie jako jeden z pierwszych w Polsce już w 2013 roku posiadał bankomat wykorzystujący do autoryzacji transakcji biometrię opartą o analizę układu naczyń krwionośnych dłoni. Obecnie zaś sektor mocno testuje i wdraża rozwiązania blockchain. Działania skupione są na tworzeniu niezmiennych dokumentów, czyli tzw. trwałego nośnika informacji. To oznacza, że wszelkie dokumenty, regulaminy, jakie powstają między instytucją a klientem, mają gwarancję niezmienności i dostępności nawet po ustaniu relacji między bankiem a klientem.

Aktywna w tym zakresie jest spółka Atende, która oferuje bankom spółdzielczym autorskie rozwiązanie Atende ChainRepo, pozwalające na archiwizację, a także wyszukiwanie i indeksowanie elektronicznych dokumentów, zarówno przez bank, jak i klientów. Narzędzie zintegrowane jest z usługą trwałego nośnika Atende ChainDoc, automatycznie utrwalającą dokumenty w sieci blockchain. Dokumenty nie wychodzą poza środowisko klienta oraz zapewniony jest mechanizm realizujący prawo do zapomnienia wynikający z ustawy RODO. ChainDoc zbudowany jest na potwierdzonym, otwartym kodzie silnika blockchain, gwarantując przejrzystość rozwiązania i dającym pewność dotyczącą zakresu jego działania. Wiosną tego roku na takie rozwiązanie zdecydował się Bank Spółdzielczy w Toruniu. Był pierwszym bankiem spółdzielczym w Polsce, który wdrożył rozwiązanie oparte na blockchain. Teraz po blockchain sięgnął Spółdzielczy Bank Rozwoju

Zobacz również:

  • Najnowsze cyberataki a dzisiejsze wyzwania w skutecznej cyberochronie przedsiębiorstw

zrzeszony w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., działający we wszystkich powiatach województwa podlaskiego, w aglomeracji warszawskiej, 13 powiatach województwa mazowieckiego i czterech województwa warmińsko – mazurskiego. W pierwszym etapie projektu zostanie uruchomiona korespondencja seryjna dokumentów publicznych do klientów Banku, realizowana z wykorzystaniem usługi Atende ChainDoc. „Uważamy, że zmiany mające dostosować działalność bankową do realiów społeczeństwa informatycznego, powinny być udziałem również banków lokalnych. Stąd też chcemy być liderem innowacyjności wśród banków spółdzielczych

z Grupy BPS. Mamy nadzieję, że współpraca podjęta z Atende S.A., pozwoli wypracować rozwiązania wychodzące naprzeciw oczekiwań naszych klientów" – mówi Tomasz Gromada, p.o. Prezesa Zarządu SBR Bank.

„Banki spółdzielcze zwracają się coraz częściej w stronę digitalizacji, która przynosi wymierne efekty nie tylko w zakresie obniżeniu kosztów operacyjnych banku. Digitalizacja jest także szansą na budowę nowoczesnego wizerunku banku, poprawę relacji z klientami oraz zwiększenie ich zaangażowania” – dodaje Jacek Szczepański, wiceprezes Atende ds. operacyjnych.

W ramach umowy zostanie wdrożone, oparte o blockchain rozwiązanie Atende ChainDoc, Aplikacja Podpisu oraz Internetowy Panel Klienta (IPK).

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200