Bankowa schizofrenia

Trzecia konferencja ''Zastosowania rozwiązań informatycznych w bankowości'' ujawniła rozdarcie środowiska bankowego między koniecznością wejścia w dziedzinę bankowości elektronicznej a brakiem przekonania do tego typu rozwiązań.

Trzecia konferencja ''Zastosowania rozwiązań informatycznych w bankowości'' ujawniła rozdarcie środowiska bankowego między koniecznością wejścia w dziedzinę bankowości elektronicznej a brakiem przekonania do tego typu rozwiązań.

Głównym tematem konferencji była Bankowość elektroniczna jako platforma oferowania nowoczesnych usług bankowych. Jej celem zaś miało być stworzenie forum wymiany doświadczeń i upowszechniania rozwiązań przyjętych na świecie. "W naszych warunkach nie możemy pozwolić sobie na wyznaczanie trendów - musimy je zaakceptować i urzeczywistniać na polskim rynku" - stwierdził Andrzej Gospodarowicz, przewodniczący komitetu organizacyjnego konferencji.

Infrastruktura i standardy

W Stanach Zjednoczonych 68 ze 100 największych banków oferuje usługi bankowości internetowej. Zdaniem Geralda Quirchmayra z Uniwersytetu Wiedeńskiego, opóźnienie Europy w tej dziedzinie jest spowodowane słabą i drogą infrastrukturą telekomunikacyjną oraz niewielką presją na rozwój bankowości internetowej ze względu na istnienie rozbudowanej sieci placówek bankowych. W Polsce rozwój elektronicznej bankowości jest hamowany nie tylko przez relatywnie niską zamożność społeczeństwa i niedostateczną kulturę informatyczną. "Podstawowe zadania banków w zakresie stymulacji rozwoju bankowości elektronicznej to uznanie standardów, m.in. komunikatów EDIFACT, zorganizowanie odpowiedniej infrastruktury telekomunikacyjnej i organizacyjnej, wykorzystanie istniejącej infrastruktury KIR, NBP, Telbanku i ZBP oraz naciskanie na zmianę prawa" - mówił Lech Szukszta z Narodowego Banku Polskiego.

"Niezbędne jest powołanie Głównego Urzędu Certyfikacji Klucza, trzeciej strony zaufania, która byłaby wiarygodna dla wszystkich uczestników systemu bankowości elektronicznej i zagwarantowała przestrzeganie mechanizmów identyfikacji użytkownika oraz wiarygodność i poufność przesyłanych danych" - mówił Paweł Łysakowski, sekretarz Rady Bankowości Elektronicznej. Według nieoficjalnych informacji, taka instytucja może zostać powołana jeszcze w październiku br. Nad zmianą istniejącego stanu prawnego, m.in. określeniem wartości dowodowej dokumentu elektronicznego, pracuje komisja przy Ministerstwie Gospodarki i komisja przy Ministerstwie Sprawiedliwości przygotowująca odpowiednią ustawę przy współpracy z NBP i ZBP.

W Polsce doświadczenia w zakresie bankowości internetowej mają zaledwie dwa banki - Bank Pekao SA i Wielkopolski Bank Kredytowy SA. "Udostępnienie produktów bankowych za pośrednictwem Internetu nie jest kwestią bezpieczeństwa czy technologii - stworzenie odpowiedniego rozwiązania informatycznego jest w zasadzie trywialne. Zbyt mało mówi się jednak o warstwie strategii biznesu, o dywersyfikacji usług i klientów. Nie zmienia to faktu, że dzięki bardzo zaawansowanej technologii można uzyskać długotrwałą przewagę konkurencyjną" - twierdził Andrzej Grandys z Banku Pekao. Większość uczestników konferencji zgodziła się, że podejście banków do technologii, która kiedyś uznawana była za klucz do przejęcia większości udziałów w rynku detalicznym, powoli się zmienia. Doceniana jest wartość odpowiedniej strategii wykorzystania informatyki oraz segmentacji produktów i klientów.

Sceptycy w praktyce

Entuzjazm dla bankowości elektronicznej, a zwłaszcza internetowej, utrzymywał się jednak głównie w salach wykładowych. W kuluarach większość przedstawicieli środowiska bankowego wyrażała daleko idący sceptycyzm, jeśli chodzi o możliwość zaspokojenia potrzeb rynku detalicznego za pomocą komputerów PC i Internetu. "Na Zachodzi, mimo wielkiego szumu wokół bankowości elektronicznej, to zaledwie 1% obrotów banków. To niewiele i sądzę, że nie powinien być to główny kierunek rozwoju bankowości" - stwierdził jeden z przedstawicieli banku PKO bp.

Informatyka w bankowości

Za najważniejsze kwestie uczestnicy III Konferencji Zastosowania rozwiązań informatycznych w bankowości uznali standaryzację wymiany i przesyłu informacji między bankami, centralizację bankowych systemów informatycznych, przeprowadzenie operacji odmiejscowienia rachunków, a także dostosowanie systemów do norm Unii Europejskiej. Wciąż nie jest uregulowana prawnie kwestia podpisu elektronicznego - zmiana tego stanu zależy m.in. od wydania przez Narodowy Bank Polski odpowiedniego rozporządzenia.


TOP 200