Bank w chmurze prywatnej

Bank Spółdzielczy w Tczewie, choć ma za sobą ponad 100 lat działalności, jest jednym z pionierów w wykorzystaniu rozwiązań cloud computing w Polsce.

FINALISTA KONKURSU: MŚP

Dla banku przetwarzanie w chmurze ma niebagatelne znaczenie, ponieważ uwalnia zasoby z obszarów zaplecza bankowego i umożliwia skoncentrowanie działalności na obszarach biznesowych oraz relacjach z klientami.

Eugenia Pokorska-Sawczuk, prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Tczewie

Jednym z najważniejszych projektów IT przeprowadzonych ostatnio w Banku Spółdzielczym w Tczewie była migracja do chmury prywatnej oferowanej bankom zrzeszonym w Spółdzielczej Grupie Bankowej. Bank z Tczewa był jednym z pierwszych siedmiu banków, które wzięły udział w pilotażu przedsięwzięcia. Od roku korzysta z systemu transakcyjnego def3000, znajdującego się w centrum danych banku Spółdzielczej Grupy Bankowej SGB-Bank SA.

"SGB-Bank, jeszcze jako Gospodarczy Bank Wielkopolski, w roku 2007 wybrał def3000 jako nową platformę transakcyjną dla siebie i banków zrzeszonych w Grupie. Nie było przymusu, aby skorzystać z tej oferty. Dlatego równolegle sami sprawdzaliśmy dostępne rozwiązania" - opowiada Eugenia Pokorska-Sawczuk, prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Tczewie. "Uwierzyliśmy w chmurę. Model ten jest także najbardziej dla nas atrakcyjny finansowo" - dodaje.

Zobacz również:

Uwolnione zasoby

Bank Spółdzielczy w Tczewie poszedł znacznie dalej niż inne instytucje zrzeszone w SGB. Bankowi zrzeszającemu, czyli SGB-Bank, przekazano w outsourcing zarządzanie siecią rozległą WAN łączącą 19 placówek BS w Tczewie. Bank ten korzysta z poczty korporacyjnej oddanej w outsourcing do SGB-Banku. "Podejście pozwala nam stosować najnowocześniejsze rozwiązania, na które być może nie byłoby nas stać. Nie musimy inwestować we własny sprzęt ani zwiększać liczebności działu IT" - mówi Eugenia Pokorska-Sawczuk.

Dla banku przetwarzanie w chmurze ma duże znaczenie, gdyż uwalnia zasoby z obszarów zaplecza bankowego i umożliwia skoncentrowanie działalności na obszarach biznesowych oraz relacjach z klientami. "Całość zagadnień technicznych jest wykonywana przez wyspecjalizowane służby SGB-Banku" - dodaje prezes Banku Spółdzielczego w Tczewie.

Użytkowany system def3000 jest przygotowany, by zagwarantować bezpieczeństwo danych każdego z banków spółdzielczych. Każdy bank spółdzielczy może korzystać wyłącznie z własnych danych, chociaż są one posadowione na wspólnym dla SGB planie kont, parametrach systemowych i słownikowych, szablonach produktów.

Samodzielne decyzje

Zastosowanie technologii terminalowej przyniosło nam duże oszczędności, m.in. dzięki ograniczeniu zużycia energii elektrycznej. Sprzęt musieliśmy zmodernizować w związku z zastąpieniem starego systemu Comnet-Bank przez nowy def3000.

Daniel Sawczuk, informatyk w Banku Spółdzielczym w Tczewie

Udostępniany w chmurze system zintegrowany zaprojektowano tak, aby każdemu bankowi dać autonomiczność i swobodę decydowania o parametrach rynkowych. "To banki spółdzielcze kształtują parametry o charakterze biznesowo-cenowym. Same też decydują o profilach uprawnień dla pracowników i formie obsługi kasowej" - opowiada Eugenia Pokorska-Sawczuk.

Każdy z banków może oferować własne produkty, ale też opracowywać i definiować produkty wspólne. Każdy to odrębna baza, posadowiona na wspólnej platformie IT. To pozwala na korzystanie z produktów wymyślonych także przez innych członków naszego zrzeszenia.

Dostęp z terminala

Ciekawym rozwiązaniem jest wykorzystanie technologii terminalowej. Nowy system def3000 pracuje bowiem przez przeglądarkę. "Początkowo dostaliśmy to rozwiązanie do testów, ale szybko przyjęło się w naszym banku. Dodatkowo przyniosło nam duże oszczędności. Sprzęt zaś i tak musieliśmy zmodernizować w związku z zastąpieniem starego systemu Comnet-Bank nowym def3000" - opowiada Daniel Sawczuk, informatyk i szef projektu wdrożenia def3000 w Banku Spółdzielczym w Tczewie.

W 19 placówkach banku pracuje 60 terminali. "Każdy z zatrudnionych może dowolnie zmieniać miejsce pracy. Po zalogowaniu się za pomocą karty mikroprocesorowej widzi swój pulpit komputera z dostępem do wszystkich niezbędnych aplikacji" - opowiada Daniel Sawczuk. W ramach migracji na nowe rozwiązanie udostępniono też usługi bankowości internetowej.

Bank Spółdzielczy w Tczewie korzysta także z możliwości użytkowania w chmurze prywatnej z hurtowni danych i ma możliwość korzystania z narzędzi Business Intelligence. Ułatwia to przygotowywanie raportów dla instytucji nadzorujących, a także przeprowadzanie analiz ryzyka na własne potrzeby.

Usługi SGB na rzecz Banku Spółdzielczego w Tczewie:

- administracja systemem,

- administracja siecią WAN,

- obsługa błędów i awarii,

- przygotowanie i wdrożenie polityki bezpieczeństwa i planów ciągłości działania,

- zarządzanie pocztą elektroniczną,

- wkrótce SGB udostępni także usługę Microsoft Lync, która pozwoli na wideorozmowy,

- kolejny projekt to wdrożenie systemu CRM do zarządzania relacjami z klientami.


TOP 200