Bank internetowy w modelu ASP

Bank Spółdzielczy w Brodnicy wdrożył system bankowości internetowej w modelu ASP. Rozwiązanie dostarczone przez Wonlok udostępniła za pośrednictwem własnego ośrodka przetwarzania danych firma Incenti.

Bank Spółdzielczy w Brodnicy wdrożył system bankowości internetowej w modelu ASP. Rozwiązanie dostarczone przez Wonlok udostępniła za pośrednictwem własnego ośrodka przetwarzania danych firma Incenti.

System wdrożono w ciągu miesiąca, a klienci banku z Brodnicy mogą korzystać z niego od końca marca br. Bank Spółdzielczy za możliwość korzystania z systemu przez swoich klientów ponosi miesięczne opłaty.

Na mocy 5-letniej umowy Incenti będzie odpowiedzialna za udostępnienie systemu informatycznego, jego obsługę i administrację, a także ewentualną rozbudowę.

Dla zapewnienia ciągłości pracy banku w Incenti zostanie uruchomiony dział Help Desk. Klienci korzystający z systemu będą mogli realizować transakcje przy wykorzystaniu haseł jednorazowych lub tokenów.

Za pośrednictwem banku internetowego użytkownicy mają dostęp do historii rachunku, a także możliwość zakładania lokat oraz występowania o przyznanie kart płatniczych i kredytowych. Tą drogą mogą również założyć konto, składać stałe zlecenia i wnioski kredytowe oraz dokonywać przelewów.

W 2000 r. Centrum Usług Internetowych (CUI), które umożliwia małym bankom korzystanie na zasadach outsourcingu z rozwiązań bankowości internetowej, uruchomił Rzeszów. Obecnie z jego oferty korzysta 16 banków, w tym 14 spółdzielczych. Na bazie rozwiązań zastosowanych w CUI przygotowano podobną ofertę dla zakładów energetycznych. Od stycznia br. klienci Rzeszowskiego Zakładu Energetycznego mogą korzystać z internetowego systemu obsługi, za pośrednictwem którego mają dostęp do swoich faktur, a także zgłaszać awarie i reklamacje.


TOP 200