Bank as a Service czyli „bank z pudełka”

Czy możliwe jest uruchomienie banku lub innej instytucji finansowej w kilka tygodni? Odpowiedź na to pytanie będzie można uzyskać podczas organizowanej przez Asseco konferencji poświęconej współczesnym trendom w bankowości, której hasło przewodnie brzmi „Cyfrowy bank w 6 dni! Budować czy remontować?” Podczas wydarzenia uczestnicy i zaproszeni goście będą dyskutować o wykorzystaniu najnowszych technologii w rozwoju biznesu bankowego, a także o istniejących barierach i praktycznych możliwościach ich pokonania.

Technologie informatyczne i innowacyjne modele bankowości ponownie stają się motorem dźwigni biznesowych i kreatorem nowych rynków w sektorze finansowym. Internet rzeczy, sztuczna inteligencja, chmura i systemy mobilne nie tylko znajdują coraz szersze zastosowania w tej branży, ale jednocześnie tworzą masę krytyczną nowych rynków i nowych typów interakcji konsument – instytucja. Dzięki nim rynek kreuje nowe firmy mające pomysł na wprowadzenie innowacyjnych usług.

Szczególne znaczenie ma tu chmura i to nie tylko obliczeniowa, bo umożliwia istotne przyspieszenie procesów testowania i wdrażania nowych usług, ale również pozwala na znaczne obniżenie krótkoterminowych kosztów inwestycji w nowe technologie.

Zobacz również:

  • Pierwszy samorządowy SOC wystartował w Rzeszowie
  • Apple Wunderlust - iPhone 15 i inne - relacja z premiery
  • 8 błędów strategii danych, których należy unikać

Czy ograniczenia wykorzystania chmury w branży finansowej ciągle są istotne?

Sektor finansowy jest w znacznym stopniu regulowany i wymaga spełnienia formalnych warunków i uzyskania odpowiednich pozwoleń wydawanych na przykład przez UKNF.

Do niedawna stwarzało to bariery dla nowych pomysłów wykorzystania technologii takich, jak rozwiązania oparte na chmurze. Lecz sytuacja się zmienia i regulacje prawne są stopniowo dostosowywane do rozwoju technologii. UKNF opublikował w styczniu tego roku „Komunikat UKNF dotyczący przetwarzania przez podmioty nadzorowane informacji w chmurze obliczeniowej publicznej lub hybrydowej”, który precyzuje warunki jakie muszą spełnić instytucje finansowe korzystające z usług chmurowych.

Oznacza to, że wdrożenie w banku systemu opartego na chmurze nie stwarza zasadniczych problemów, choć wymaga dostosowania do warunków stawianych przez organy regulacyjne.

Podstawą sukcesu są dobry wybór platformy i procesów przenoszonych do chmury

Jeśli podmiot rynku usług finansowych zdecyduje się na skorzystanie z usług dostępnych w chmurze, to przede wszystkim musi podjąć decyzję, jaki rodzaj chmury jest odpowiedni dla jej modelu biznesowego. Czy ma to być chmura prywatna (wykorzystująca własną infrastrukturę lub usługę oferowaną przez zewnętrznego dostawcę), chmura publiczna, hybrydowa, a może rozwiązanie multi-cloud, gdzie konkretne aplikacje i usługi funkcjonują w różnych chmurach.

Na wybór rozwiązania wpływ mają takie czynniki, jak wymagany poziom kontroli nad bezpieczeństwem systemu, niezawodność i wydajność dostępu do aplikacji oraz oczywiście koszty.

Projekt utworzenia nowej instytucji finansowej świadczącej usługi innowacyjne może być przygotowany również przy założeniu, że wszystkie procesy biznesowe są uruchamiane w chmurze. W przypadku banków już działających sytuacja wygląda inaczej. Najczęściej mają one działającą infrastrukturę, której likwidacja nie byłaby rozsądna z ekonomicznego punktu widzenia. Nie oznacza to jednak, że skorzystanie z najnowszych osiągnięć technologicznych nie jest w ich przypadku możliwe.

Z jednej strony warto w banku przeprowadzić analizę, które procesy biznesowe można przenieść do chmury, bo daje to korzyści finansowe lub zwiększa ich efektywność. Z drugiej, gdy pojawiają się pomysły na nowe usługi, można je przetestować i uruchomić w chmurze bez konieczności ponoszenia kosztów rozbudowy własnej infrastruktury. A jeśli po jakimś czasie okaże się, że projekt nie spełni oczekiwań, to można szybko i tanio go zamknąć. Tego typu elastyczność usług chmurowych wspiera innowacyjność, bo przy wykorzystaniu modelu subskrypcyjnego bariera wejścia i wyjścia z testu biznesowego jest niższa niż w tradycyjnych modelach wdrożeniowych (analiza, luka, projekt, wdrożenie, uruchomienie, serwis).

Warto też zwrócić uwagę, czy planowane rozwiązanie nie powoduje nadmiernego uzależnienia od jednego dostawcy. Dynamicznie rozwijające się technologie i rynek usług chmurowych wciąż zmieniają perspektywę długu technologicznego i to, co jest optymalne dzisiaj, jutro może okazać barierą hamującą rozwój i nowe pomysły. W szczególności dotyczy to coraz popularniejszych rozwiązań multi-cloud, które zakładają możliwość przenoszenia obciążeń między różnymi platformami chmurowymi zależnie od bieżących potrzeb i wymagań.

Chmura stwarza nowe pole do innowacji i konkurencji w branży finansowej

Chmura i model subskrypcyjny zasadniczo zmniejszają barierę finansową wejścia na rynek przez nowe firmy i przyspieszają czas uruchomienia wymaganej infrastruktury, który może być liczony w tygodniach, a nie latach. Oprócz tego umożliwiają szybkie testowanie i wdrażanie nowych usług również przez duże, działające na rynku od lat instytucje finansowe, które muszą unowocześniać swoją ofertę, by sprostać konkurencji.

Cyfrowa transformacja branży finansowej trwa od lat, a pandemia COVID-19 tylko przyspieszyła jej plany i zwiększyła zainteresowanie projektami cyfryzacji usług bankowych.

Nowe technologie dają bowiem szansę na szybkie wprowadzenie nowych, innowacyjnych, zwiększających przychody usług, jak i zintensyfikowanie procesów sprzedaży już istniejących produktów finansowych.

Niezależnie jednak, czy firma chce budować lub kolokować własną infrastrukturę, czy korzystać z chmury, niezbędne jest oprogramowanie pozwalające na świadczenie usług.

Budowa własnego systemu lub platformy jest kosztowna i długotrwała. Ale na rynku dostępne są modułowe pakiety gotowych rozwiązań procesowych określane czasami jako Bank as a Service lub „Bank z pudełka”. Potencjalny inwestor, innowator lub istniejący bank może wybrać odpowiedni zestaw funkcji i wdrożyć system dopasowany do jego indywidualnych wymagań i procesów biznesowych. Bank w chmurze to potencjalnie interesująca oferta również dla już istniejących instytucji finansowych, które mają pomysły na wdrożenie nowych usług. Przykładem takiego rozwiązania jest Asseco BooX, platforma procesów biznesowych i technologicznych zawierająca zestaw gotowych do wykorzystania funkcji dających możliwość szybkiego uruchomienia organizacji finansowych. BooX może działać w dowolnym wariancie operacyjnym: stacjonarnym, chmurowym lub hybrydowym. Platforma zapewnia najniższy koszt wejścia i wyjścia z produktu, a opłaty idą zawsze w parze z potrzebami biznesu banku.

Asseco BooX powstał jako platforma oparta o technologie bankowe przyszłości. Elastyczny model biznesowy wsparty branżowymi usługami doradztwa i modelem innowacji wbudowanym w proces wykorzystania, daje szybkie korzyści operacyjne z pozytywnym skutkiem sprzężenia zwrotnego z modelem biznesowym. Asseco BooX wykorzystuje subskrypcyjny model płatności, co daje bezpośrednie korzyści elastycznego modelu działania – mówi Tomasz Blicharz, Product Marketer, Departament Sprzedaży Asseco.

O naszym nowym rozwiązaniu, jego praktycznym zastosowaniu i zasadach wdrożenia będziemy mówić podczas najbliższego Asseco Banking Forum, które odbędzie się 6 października – dodaje.

Jak można wykorzystać nowe technologie w branży finansowej

Prezentacji współczesnych trendów w sektorze finansowym, wykorzystaniu najnowszych technologii istniejących barierach i praktycznych możliwościach ich pokonania poświęcona jest zorganizowana przez Asseco konferencja branżowa. Jest ona adresowana przede wszystkim do osób i firm mających w planach utworzenie nowego banku lub instytucji związanej z branżą finansową oraz przedstawicieli już istniejących banków, w których realizowana jest cyfrowa transformacja, pojawiają się projekty wdrożenia nowych usług lub zależnych podmiotów świadczących dodatkowe, innowacyjne usługi.

Główne tematy, które będą poruszane podczas konferencji Asseco to:

  • Bank cyfrowy – budować czy transformować?
  • Regulacje prawne, finansowanie, technologia, oferta i kwestie organizacyjne w cyfrowym banku
  • Asseco BooX – platforma oparta o bankowe technologie przyszłości
  • Co zmienić w technologii dziś, by sprzedawać jutro?
  • BOT czy BOK? Sztuczna inteligencja w sektorze finansowym

Zachęcamy do udziału w konferencji Asseco, która odbędzie się 6 października o godz. 9:30

Rejestracja pod adresem https://bankingforum.asseco.com/

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200