Bank Światowy prowadzi rozmowy o współpracy pomiędzy polskimi i międzynarodowymi firmami IT

3 października br. reprezentacja zarządu Klastra ICT Pomorze Zachodnie spotkała się w szczecińskim Technoparku Pomerania z przedstawicielami Banku Światowego, aby rozmawiać o programie ICT Twinning, czyli współpracy pomiędzy polskimi i międzynarodowymi firmami ICT.

Celem programu ICT Twinning jest rozwój konkurencyjności i budowanie pozycji firm na rynkach międzynarodowych. Goście z Banku Światowego zapoznali się także z ofertą Technoparku Pomerania i powstającej w Szczecinie infrastruktury biurowej i technicznej dla sektora nowoczesnych technologii, która zostanie oddana do użytku już jesienią przyszłego roku.

Bank Światowy prowadzi rozmowy w kilku wybranych regionach w Polsce, także w Zachodniopomorskiem, na temat nawiązania międzynarodowej współpracy firm technologicznych, studentów i startupów, którą planuje wspierać w ramach programu ICT Twinning. Międzynarodowa kooperacja m.in. z rozwiniętym izraelskim sektorem IT ma wpłynąć na wzrost poziomu przedsiębiorczości, innowacji i konkurencyjności w Polsce poprzez realizowane wspólnie projekty biznesowe. Wstępne założenia programu przewidują identyfikację nisz rynkowych i możliwych pól współpracy, łączenie międzynarodowych inicjatyw w wyniku rozmów i spotkań kooperacyjnych, wymianę specjalistów, finansowanie infrastruktury IT oraz platform rozwoju oprogramowania, specjalistyczne wsparcie technologiczne, a także opracowane rozwiązania prawne w zakresie własności intelektualnej, które będą mogły stać się podstawą technologiczno-biznesowej współpracy.

Środowe spotkanie w szczecińskim Technoparku Pomerania, jako instytucji czynnie zaangażowanej we wspieranie i rozwój branży IT w regionie, odbyło się z udziałem władz Klastra ICT Pomorze Zachodnie, zrzeszającego blisko 60 firm działających w branży informatycznej. "Liczymy na nawiązanie interesującej współpracy. Nasz region ma duży potencjał a Bank Światowy to partner, z którym nasze firmy mogą rozwinąć nowe obszary rozwoju i kooperacji w skali międzynarodowej. Właśnie do takich ciekawych projektów staramy się aktywizować i zachęcać przedsiębiorców" - mówi Grzegorz Fiuk, prezes Szczecińskiego Parku Naukowo-Technologicznego zarządzającego Technoparkiem Pomerania oraz prezes Stowarzyszenia Klaster ICT Pomorze Zachodnie.

"Rozmawialiśmy o wielu obszarach współpracy, od rozbudowy sieci szerokopasmowych, rozwoju kooperacji w oparciu o ICT czy budowania związków partnerskich pomiędzy firmami polskimi i światowymi tej branży. Widzimy duży potencjał dla rozwoju technologii informatycznych w regionie Pomorza Zachodniego i głęboko wierzymy, że sektor ICT może być motorem napędowym rozwoju ekonomicznego i tworzenia nowych miejsc pracy w tym regionie" - podsumował spotkanie Carlo Maria Rossotto, Główny Specjalista ICT, Koordynator Regionalny ECA/MENA ds. ICT Banku Światowego.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200