Bank Handlowy kupił akcje STGroup

Bank Handlowy w Warszawie kupił od dotychczasowych akcjonariuszy 1,5 mln akcji wrocławskiej firmy informatycznej STGroup (dawniej Soft-tronik Polska). Dzięki nabytym walorom bank stał się właścicielem 19,8% akcji firmy, uzyskując prawie 10% głosów na walnym zgromadzeniu wrocławskiej spółki.

Bank Handlowy w Warszawie kupił od dotychczasowych akcjonariuszy 1,5 mln akcji wrocławskiej firmy informatycznej STGroup (dawniej Soft-tronik Polska). Dzięki nabytym walorom bank stał się właścicielem 19,8% akcji firmy, uzyskując prawie 10% głosów na walnym zgromadzeniu wrocławskiej spółki.

STGroup złoży wkrótce prospekt emisyjny w Komisji Papierów Wartościowych. Publiczną emisję 1,5 mln akcji zaplanowano na czerwiec br. Doradcą finansowym i audytorem spółki jest międzynarodowa firma audytorska PricewaterhouseCoopers. Organizatorem i oferentem emisji nowych akcji STGroup będzie Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego w Warszawie.

Kapitał akcyjny STGroup wynosi 15 185 908 zł i składa się z 7 592 954 akcji. W przypadku sprzedaży wszystkich akcji zaoferowanych w emisji kapitał akcyjny spółki zostanie podwyższony o 3 mln zł i wyniesie 18 185 908 zł.

STGroup Group zatrudnia ok. 90 osób. Według prognoz firmy - w bieżącym roku finansowym, kończącym się w czerwcu br., odnotuje ona zysk netto 5,2 mln zł.