Bank Handlowy dostosowuje rozwiązania do standardów obowiązujących w Citibanku

Wprowadzenie wspólnych standardów teleinformatycznych ma ułatwić połączenie obu banków, które nastąpi w I kwartale przyszłego roku.

W Banku Handlowym w Warszawie SA trwają prace zmierzające do dostosowania rozwiązań teleinformatycznych do standardów obowiązujących w Citibanku. Wprowadzenie wspólnych standardów ma ułatwić połączenie obu banków, które nastąpi w I kwartale przyszłego roku. Zmiana technologiczna dotyczy m.in. platformy sprzętowej i systemowej. Bank Handlowy dotychczas stosował rozwiązania IBM i Compaq Computer. Teraz przejdzie na platformy Hewlett-Packard i Sun Microsystems. Już w maju 2000 r. przedstawiciele Banku Handlowego i Citibanku rozpoczęli prace studialne, mające na celu opracowanie strategii połączenia i dostosowanie działalności Banku Handlowego do standardów Citigroup.

<B>Podział przed fuzją</B>

Jednym z pierwszych działań przygotowujących Bank Handlowy do połączenia była restrukturyzacja Departamentu Technologii Informacyjnych i Telekomunikacji. Powstały trzy nowe departamenty: integracji informatycznej (jego szefem został Ireneusz Chmielak), obsługi (Jacek Mirkowski) i wsparcia aplikacji (Adam Sitkowski) oraz Biuro Zakupów (Jerzy Moraczewski, poprzednio dyrektor Departamentu Technologii Informacyjnych i Telekomunikacji). Tak ma wyglądać docelowa struktura połączonego banku.

W połączonym banku - podobnie jak w dwóch obecnych - będą działać dwa piony, odpowiedzialne za obsługę klientów korporacyjnych i indywidualnych. Pierwszy pozostanie przy nazwie Bank Handlowy, drugi zachowa znak handlowy Citibank (Poland). W dwóch częściach warszawskiego banku biegną dwa różne projekty informatyczne. Dla części korporacyjnej, Polska jest regionalną centralą informatyczną. W przypadku części detalicznej jest nią Singapur.

<B>System dla połączonego banku</B>

W części korporacyjnej połączonego banku zostanie wdrożony nowy system transakcyjny - Flexcube, produkcji Citigroup Information Technology Industries z Indii. Wdrożenie w dawnym Citibanku zakończy się w drugiej połowie 2001 r., a w Banku Handlowym - kilka miesięcy później. Wiadomo już, że system trzeba będzie znacznie zmodyfikować na potrzeby polskiego oddziału Citibanku. Powodzenie wdrożenia w Polsce systemu Flexcube będzie oznaczało, że rozwiązanie to stanie się standardem w regionie Europy Środkowej i Wschodniej, Afryki i Azji Południowej (region CEEMEA), w skład którego wchodzi Polska.

Jednym z nielicznych systemów, który nowy bank odziedziczy po Banku Handlowym, będzie rozwiązanie typu front office dla Departamentu Skarbu - Kondor+ (Reuters). Prawdopodobnie, aby utrzymać jednolity standard rozwiązań teleinformatycznych, Kondor+ zostanie wdrożony także w innych bankach Citigroup w regionie CEEMEA.

Pozostanie również internetowy system home banking Goniec do obsługi klientów korporacyjnych. Standardem dla biura maklerskiego połączonego banku stanie się Promak (Prokom Software), który zastąpi rozwiązanie dotychczas stosowane przez Citibank - Sidoma (Rodan System). Do czasu wdrożenia nowego systemu transakcyjnego będzie także funkcjonować hurtownia danych Banku Handlowego i aplikacje typu MIS (Management Information System).

<B>Rezygnacja z handlobanku</B>

Z kolei podstawowym systemem dla części detalicznej będzie Systematics firmy Alltel, działający już w Citibanku (Poland). Tym samym wszystkie rozwiązania dotychczas stosowane w handlobanku, który ma zniknąć z rynku w I kwartale 2001 r., przestaną funkcjonować. Zastąpiony zostanie m.in. system transakcyjny Profile firmy Sanchez Computer. Podobnie zmienione zostaną rozwiązania bankowości internetowej na standardową aplikację Citigroup - Direct Access.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200