BackOffice pod kontrolą

Microsoft i NetIQ rozszerzają funkcjonalność platformy Operations Manager 2000.

Microsoft i NetIQ rozszerzają funkcjonalność platformy Operations Manager 2000.

BackOffice pod kontrolą

<b>NetIQ</b> wzbogaca funkcjonalność Microsoft Operations Manager 2000 m.in. w możliwość graficznego raportowania stanu serwerów

Microsoft i NetIQ niezależnie zaczęły uzupełniać funkcjonalność platformy zarządzania Operations Manager 2000 (MOM) - oprogramowania powstałego przy współudziale obu tych producentów. Microsoft wprowadził na rynek pakiet Application Management Pack 1.0, a NetIQ - oprogramowanie Security Management Pack i moduły umożliwiające zarządzanie systemami Solaris, Red Hat Linux i NetWare z poziomu Windows 2000 z zainstalowanym pakietem MOM.

Zarządzanie w stylu Microsoftu

Już od roku dostępny na rynku pakiet MOM 2000 umożliwiał dotychczas wyłącznie zarządzanie sys- temem Windows 2000 oraz oferowanymi przez ten system usługami: Active Directory, IIS, Terminal Services, MSDTC, WINS, DHCP, DNS, RRAS, MTS i MSMQ. Chociaż przed premierą pakietu Microsoft zapowiadał, że pozwoli on również zarządzać serwerami Exchange 2000 i SQL Server 2000, to funkcjonalność tę oferuje wprowadzony niedawno na rynek pakiet Application Management Pack (AMP) 1.0, wzbogacający MOM w dodatkowe moduły zarządzania. Każdy z nich zawiera predefiniowane zestawy filtrów umożliwiających analizowanie zdarzeń systemowych, alarmów, szablonów do pomiaru wydajności poszczególnych operacji realizowanych przez aplikację, skryptów konfiguracyjnych, raportów, mechanizmów korelacji zdarzeń itd., umożliwiających dokładne, zautomatyzowane monitorowanie pracy aplikacji oraz scentralizowane zarządzanie.

Szczególnie atrakcyjnie prezentują się narzędzia do monitorowania dostępności poszczególnych komponentów i usług świadczonych przez aplikacje Microsoftu. Przykładowo: Exchange 2000 Management Pack zawiera monitor Mail Flow Verification, który weryfikuje routing oraz czas niezbędny do przesłania wiadomości. Podobnie monitor Client Verification, wysyłając klienckie komunikaty logowania MAPI do serwera Exchange, sprawdza dostęp do usług katalogowych Active Directory i repozytorium IS (Information Store). Monitor Server Heartbeat sprawdza, czy serwery pracują i są dostępne dla użytkowników. Pakiet zawiera wiele do- datkowych monitorów dla MTA serwera Exchange, poszczegól- nych protokołów (SMTP, IMAP4, POP3) itd.

Moduł zarządzania jest również odpowiedzialny za gromadzenie kluczowych danych, dotyczących pracy serwerów Exchange, tworzenie na ich podstawie raportów wykorzystania zasobów i prognozowania, w których miejscach mogą powstawać wąskie gardła. Gdy generowany jest alarm, moduł zarządzania automatycznie sprawdza wbudowane repozytorium wiedzy i informuje administratora nie tylko o problemie, ale również o jego spodziewanych przyczynach i zalecanych sposobach rozwiązania problemu.

Microsoft licencjonuje pakiet AMP 1.0 w zależności od liczby procesorów, w które wyposażony jest serwer obsługujący monitorowaną aplikację. Licencja na jeden procesor kosztuje 950 USD. Dodatkowo w przypadku każdego takiego procesora trzeba zakupić podstawową licencję pakietu MOM 2000. Kosztuje ona 850 USD.

Szerokie bezpieczeństwo, wieloplatformowe zarządzanie

Rozszerzaniem funkcjonalności MOM, niezależnie od Microsoftu, zajmuje się również firma NetIQ, od której producent z Redmond licencjonuje technologie zarządzania.

NetIQ wprowadziła na rynek pakiet Security Management Pack for Microsoft Operations Manager (SMP for MOM). Zawiera on trzy moduły zarządzania: XMP for Microsoft Windows Security, XMP for NetIQ Security Analyzer oraz XMP ModuleSet for Anti-Virus Applications. Pierwszy z nich umożliwia kompleksowe zarządzanie bezpieczeństwem Windows i serwera IIS, realizując funkcję detekcji włamań, monitorowania oraz raportowania incydentów naruszenia bezpieczeństwa. Drugi to nakładka integrująca pakiet MOM z rozwiązaniem NetIQ Security Analyzer, umożliwiającym wykrywanie i łatanie luk w bezpieczeństwie systemów Windows 9x, NT, 2000, Solaris i Red Hat Linux (aplikacja zawiera ponad 2300 różnego rodzaju testów bezpieczeń-stwa). Ostatni z modułów XMP zapewnia integrację MOM 2000 z aplikacjami antywirusowymi Symanteca, i McAfee.

Pakiet SMP for MOM jest dostępny w cenie 470 USD za licencję na jeden procesor. Można również oddzielnie nabyć moduły XMP for Microsoft Windows Security i XMP for Anti-Virus Applications w cenach odpowiednio: 395 USD i 75 USD za procesor. Moduł, zapewniają- cy integrację z aplikacją NetIQ Security Analyzer, jest dostępny bezpłatnie.

Dzięki wsparciu NetIQ platforma Microsoft Operations Manager 2000 może obsługiwać również inne niż Windows systemy operacyjne. Firma udostępniła bowiem moduły XMP for Sun Microsystems Solaris oraz XMP for Novell NetWare. Planuje też wprowadzenie analogicznego rozwiązania dla systemu Red Hat Linux.

Moduł dla Solarisa pozwala m.in. monitorować obciążenie procesorów serwerów, procesów, przestrzeni dostępnej w systemach plikowych, ruchu sieciowego, a także definiować krytyczne poziomy parametrów powodujące wygenerowanie alarmu. Analogiczne możliwości zapewnia również pakiet przeznaczony dla Net-Ware (obsługuje on wersje: 3.2, 4.2 i 5.1), z tym że zoptymalizowany on jest do analizy wydajności dostępu do plików. NetIQ zapewnia, że pracuje nad nowymi modułami XMP.

Rozszerzony Microsoft Operations Manager 2000

Pierwszy pakiet Application Management Pack 1.0 zawiera moduły zarządzania dla następujących aplikacji

  • Exchange 5.5 i 2000

  • SQL Server 7.0 i 2000

  • Commerce Server 2000

  • Internet Security and Acceleration Server 2000

  • Host Integration Server 2000

  • Application Center 2000

  • Site Server 3.0

  • Proxy Server 2.0

  • SNA Server 4.0


  • TOP 200