BSB: usługi na pierwszym planie

Należąca do NBP spółka Bazy i Systemy Bankowe zamierza zakończyć rok zyskiem 1 mln zł. Przez poprzednie dwa lata spółka notowała wynik pod kreską. Poprawę rezultatów ma przynieść powrót do usługowego modelu działania, w którym własne produkty i usługi stanowić będą większość przychodów. Obecny zarząd firmy stara się przywrócić dawną strukturę przychodów, która zapewniała BSB rentowność. W 2004 r. mniej więcej 3/4 wpływów pochodziło z usług, pozostałe ze sprzętu.

Należąca do NBP spółka Bazy i Systemy Bankowe zamierza zakończyć rok zyskiem 1 mln zł. Przez poprzednie dwa lata spółka notowała wynik pod kreską. Poprawę rezultatów ma przynieść powrót do usługowego modelu działania, w którym własne produkty i usługi stanowić będą większość przychodów. Obecny zarząd firmy stara się przywrócić dawną strukturę przychodów, która zapewniała BSB rentowność. W 2004 r. mniej więcej 3/4 wpływów pochodziło z usług, pozostałe ze sprzętu.

Rok później NBP do zarządzania firmą zatrudniło byłych menedżerów z Computerlandu, którzy odwrócili te proporcje. Spółka opracowywała nowe produkty i usługi własne, jednak nie rozwijała ich sprzedaży, generując straty na sprzedaży sprzętu. Struktura zatrudnienia BSB pozostała bowiem usługowa. W zeszłym roku spółka miała zostać sprywatyzowana w drodze wykupu menedżerskiego, jednak NBP nie uzyskał zgody ministra skarbu na zbycie udziałów. W obliczu coraz gorszych wyników, bank postanowił wymienić zarząd. Nowy złożył zaś zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa i działanie na szkodę firmy przez poprzednią ekipę zarządzających. W nowej strategii sprzedaż sprzętu ma być działalnością towarzyszącą. Podstawowy obszar działalności stanowić mają rozwiązania biznesowe dla sektora bankowego. Doświadczenia z banków BSB chce wykorzystać w pozyskiwaniu kontraktów w sektorze ubezpieczeń, m.in. w zakresie rozwiązań do zarządzania ryzykiem wypłacalności, związanych z regulacjami Solvency II. Na rynku administracji publicznej firma ma kilka wdrożeń portali internetowych. Szybko rozwija się też oferta outsourcingu w oparciu o data center w Bygdoszczy.

NBP nadal chce sprzedaży BSB, jednak może zdecyduje się poszukać inwestora. Niewykluczona jest też giełda.


TOP 200