BSA: firmy płacą za piractwo

Z najnowszego raportu opublikowanego przez firmę Business Software Alliance wynika, że firmy z regionu Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (tzw. region EMEA) w 2004 r. zapłaciły łącznie ok. 4 mln euro kar za korzystanie z nielegalnych kopii oprogramowania. Stanowi to 10-procentowy wzrost w stosunku do roku 2003.

Najwięcej takich przestępstw popełniają małe i średnie firmy z sektorów związanych z twórczością, nowymi technologiami oraz zaawansowanych usług świadczonych w znacznym stopniu przy zastosowaniu specjalistycznego oprogramowania - czytamy w raporcie BSA. Wysokość kar finansowych, zależna zarówno od wartości pirackiego oprogramowania jak i od stopnia naruszenia przepisów, wahała się od 10 do 300 tys. euro.

W minionym roku w analizowanym regionie sądy wydały 1372 nakazy przeszukań w firmach podejrzanych o korzystanie z pirackich wersji oprogramowania. W kolejnych 1203 przypadkach BSA zainicjowało postępowania sądowe przeciwko przedsiębiorstwom naruszającym przepisy prawa autorskiego (wiele z nich jest nadal w toku).

BSA podejmuje działania edukacyjno-informacyjne, skierowane do firm i prowadzone we współpracy z administracją publiczną i organizacjami branżowymi. Mają one na celu zwiększenie świadomości firm w kwestii praw własności intelektualnej. Wiceprezes BSA, Beth Scott, liczy, że kampanie te będą nadal wspierane przez rządy państw regionu EMEA: "Działania policji, kampanie edukacyjne i skuteczne prawo, powodując zmniejszenie skali piractwa intelektualnego, mogą przynieść wymierne korzyści w postaci 250 tys. nowych miejsc pracy oraz ponad 18 mld euro dodatkowych wpływów z podatków" - szacuje Scott.

Państwa członkowskie Unii Europejskiej sa zobowiązane do ochrony praw autorskich postanowieniami Dyrektywy UE w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej - Enforcement Directive, przyjętej w kwietniu 2004 r.

BSA podaje także, iż producenci oprogramowania z powodu piractwa (którego skala wynosi obecnie 41 %) ponoszą straty w wysokości 9,5 mld euro rocznie.

Więcej informacji BSA.org.


TOP 200