BRE pozbył się akcji Telbanku

Tel-Energo SA odkupiło od BRE w transakcjach pakietowych 167 tys. akcji BPT Telbank S.A. o wartości nominalnej 200 zł każda, stanowiących 25,5% kapitału zakładowego spółki. Tel-Energo zakończyło tym samym proces przejmowania kontroli nad operatorem.

W połowie maja Tel-Energo przejęło już kontrolny pakiet akcji Telbanku (74,5%) od Narodowego Banku Polskiego. Transakcja została zrealizowana na podstawie umowy zawartej już w grudniu 2002 r. kiedy to NBP wybrał Tel-Energo na inwestora strategicznego Telbanku.

PSE SA, właściciel Tel-Energo, chce stworzyć silną grupę telekomunikacyjną, Jej trzonem będą Tel-Energo, Telbank, NOM. W ubiegłym tygodniu Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. odkupiły od Orlenu za 111,5 mln zł pakiet 35% udziałów w Niezależnym Operatorze Telekomunikacyjnym. Z grupą związane jest także Pro Futuro którego obligacje posiada Tel-Energo.

Zobacz również:

PSE porządkując aktywa telekomunikacyjne przygotowuje się jednocześnie do ich sprzedaży. Spółka prawdopodobnie już w przyszłym roku sprzeda większościowych pakiet akcji Tel-Energo oraz posiadany pakiet 16% akcji Polkomtela.


TOP 200