BRE: mniej Grupy Onet, więcej Optimusa

BRE Bank sprzedał za ponad 38 mln zł pakiet akcji Grupy Onet SA, stanowiący 20% kapitału zakładowego spółki. Jednocześnie bank nabył kolejny pakiet 7,99% akcji Optimusa.

BRE Bank sprzedał za ponad 38 mln zł pakiet akcji Grupy Onet SA, stanowiący 20% kapitału zakładowego spółki. Tym samym BRE zmniejszył udziały w GO do 3%.

Jednocześnie Grupa Onet zbyła na rzecz BRE pakiet akcji Optimusa, stanowiących 7,99% kapitału zakładowego spółki. BRE Bank zwiększył tym samym udział w kapitale zakładowym spółki do 17, 85%. Posiadane przez bank akcje uprawniają do takiej samej ilości głosów na WZA Optimus SA.

Zobacz również:


TOP 200