BPSC odwołuje debiut na GPW

Sytuacja panującą na GPW - pomimo zainteresowania ze strony inwestorów instytucjonalnych - nie sprzyja obecnie przeprowadzeniu oferty. Spółka zamierza powrócić po kapitał na giełdę w stosownym momencie w przyszłości - głosi komunikat firmy. Tydzień wcześniej publiczną ofertę odwołał Comes.

Przypomnijmy, BPSC zamierzało zaoferować 800.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A2 oraz do 1.876.540 dotychczasowych akcji serii A1. Przedział cenowy został ustalony na 9-16 zł za akcje.

Pozyskane pieniądze BPSC zamierzało przeznaczyć na rozbudowanie posiadanej infrastruktury IT (0,6 mln zł) oraz rozwój Grupy BPSC i akwizycje spółek niszowych (6,3 mln zł), dofinansowanie polskich spółek zależnych Proximus i ITalents oraz ukraińskiej Kompass Plus. Na ten cel spółka chciała przeznaczyć 3,5 mln zł. Część funduszy (ok. 1,6 mln zł) - na dalszy rozwój systemu Impuls 5 oraz inwestycje w nowe technologie.

Więcej na temat oferty BPSC: BPSC wreszcie pojawi się na parkiecie

***

Comes też odwołuje

Producent notebooków i sprzętu GPS - Comes planował pozyskać 28 mln zł z oferty publicznej. Jak informowaliśmy wcześniej, za pieniądze inwestorów spółka planowała wdrożyć system ERP (1,8 mln zł), wzmocnić pozycję marki Aristo (2,1 mln zł), rozbudować sieć salonów technologii mobilnych VOXAN (5,2 mln zł), wybudować centrum produkcyjno-logistyczne (8 mln zł) z pomieszczeniami biurowymi, zwiększyć kapitał obrotowy (11,0 mln zł). Powodem zmiany decyzji było niesatysfakcjonujące zainteresowanie inwestorów. Oferta rozpoczęła się 19 maja i miała zakończyć 4 czerwca.


TOP 200