BPSC ma inwestora finansowego

W listopadzie br. na skutek zakończonej dodatkowej emisji obligacji zamiennych na akcje spółki BPSC właścicielem 10,45% akcji w chorzowskiej spółce został fundusz inwestycyjny ECPP II. Wartość transakcji to 7,7 mln zł

W listopadzie br. na skutek zakończonej dodatkowej emisji obligacji zamiennych na akcje spółki BPSC właścicielem 10,45% akcji w chorzowskiej spółce został fundusz inwestycyjny ECPP II. Wartość transakcji to 7,7 mln zł

Środki pochodzące ze sprzedaży nowych obligacji zostaną przeznaczone na realizację celów określonych w prospekcie emisyjnym BPSC, m.in. rozwój grupy kapitałowej. W maju kierownictwo BPSC poinformowało bowiem o zawieszeniu planowanego debiutu na GPW. Głównym powodem tej decyzji miały być niesprzyjające warunki giełdowe. Oferta publiczna miała przynieść spółce 12 mln zł. Środki te miały być przeznaczone m.in. na akwizycje, dofinansowanie spółek zależnych, rozwój systemu Impuls 5 i inwestycje w nowe technologie. Chorzowska spółka pozostaje największym, nie notowanym na GPW, polskim producentem systemów ERP. Obecne plany zakładają, że BPSC zadebiutuje na giełdzie w drugiej połowie 2009 r.


TOP 200