BORLAND

Firma Borland przedłużyła do końca tego roku swój Program Love.

Firma Borland przedłużyła do końca tego roku swój Program Love. Dla wszystkich posiadaczy nie licencjonowanych programów proponuje wymianę ich. na wersję licencjonowaną za dość niską cenę promocyjną. Warunkiem jest złożenie pisemnego zamównie-nia z podaniem adresu. Przykładowe ceny promocyjne: TURBO PASCAL W.6.0 - 995 tys. zł. TURBO PASCAL FOR WINDOWS -1599 tys. zł. BORLAND C++ 2.0 - 1599 tys. zł. PARADOX w.3.5 - 1699 tys. zł.

Dla uczelni, ośrodków szkoleniowych i dealerów przewidziana jest jeszcze bardziej atrakcyjna oferta.


TOP 200