BEA: nowe narzędzia dla SOA

Firma BEA Systems ogłosiła nową architekturę i narzędzia wspomagające tworzenie systemów w architekturze SOA przez oddzielenie procesów biznesowych od pakietów aplikacji.

Nowa warstwa pośrednicząca SOA 360, zaprezentowana podczas konferencji BEAWorld 2006, łączy trzy rodziny produktów BEA: Tuxedo, WebLogic i AquaLogic, i opiera się na standardach SOA.

Nowa architektura, wykorzystująca do integracji system wymiany komunikatów, nosi nazwę MicroService Architecture (MSA) i opiera się na koncepcji sieci usług, używającej systemu powiadamiania o zdarzeniach do publikowania i wykrywania odpowiednich komponentów modularnych (mikrousług). BEA zamierza wdrożyć tę nową architekturę we wszystkich swoich produktach do końca roku 2008.

Firma zapowiedziała także produkt BEA WorkSpace 360, zunifikowany zestaw narzędzi SOA pozwalający analitykom biznesowym i programistom na współpracę w ramach tworzenia systemów biznesowych. Narzędzia te mają być dostępne w roku przyszłym.