BCI przejmie 3 NET

Bankowe Centrum Informatyki (BCI) - spółka w 100% zależna do Ster-Projektu - przejmie krakowską firmę 3 NET. Transakcja nastąpi w drodze przeniesienia całego majątku 3 NET do BCI. Powstała w jej wyniku firma - która zachowa nazwę Bankowe Centrum Informatyki - będzie mieć kapitał zakładowy w wysokości 538,4 tys. zł.

Bankowe Centrum Informatyki (BCI) - spółka w 100% zależna do Ster-Projektu - przejmie krakowską firmę 3 NET. Transakcja nastąpi w drodze przeniesienia całego majątku 3 NET do BCI. Powstała w jej wyniku firma - która zachowa nazwę Bankowe Centrum Informatyki - będzie mieć kapitał zakładowy w wysokości 538,4 tys. zł.

W zamian za należące do Ster-Projekt 5 udziałów w kapitale zakładowym 3 NET, Ster-Projekt otrzyma 2 udziały w podwyższonym kapitale zakładowym BCI (o wartości 100 zł każdy).