Aż serwer padnie

WAST służy do symulacji obciążenia aplikacji w środowisku WWW.

WAST służy do symulacji obciążenia aplikacji w środowisku WWW.

Zanim aplikacja internetowa zostanie udostępniona, konieczne jest przetestowanie jej działania w warunkach wysokiego obciążenia, gdy próbują z niej korzystać setki bądź tysiące użytkowników jednocześnie. Często okazuje się, że wąskim gardłem nie jest przepustowość czy wydajność, ale niepoprawnie napisana aplikacja internetowa. Doskonałym narzędziem umożliwiającym przetestowanie aplikacji pisanej w technologii ASP (Active Server Pages) jest Web Application Stress Tool (WAST), opracowany przez Microsoft.

WAST działa w prosty sposób. Umożliwia symulację pracy serwera i znajdujących się na nim skryptów ASP poprzez uruchamianie wielu jednoczesnych i w pełni od siebie niezależnych sesji komunikacyjnych z serwerem WWW. Zanim jednak aplikacja rozpocznie pobieranie stron internetowych z serwera, należy napisać scenariusz testu. To zadanie administrator może wykonać pisząc ręcznie skrypt pobierania konkretnych obiektów z serwera WWW i wysyłania do niego określonych danych albo nagrywając przebieg rzeczywistej sesji komunikacyjnej przeprowadzonej za pośrednictwem przeglądarki internetowej (WAST utworzy skrypt automatycznie).

Wyniki testu wskazują, ile czasu zajmuje wykonanie skryptu, ile sesji jednocześnie i jak wiele nowych mógł obsłużyć serwer. Zaletą aplikacji jest możliwość pełnej obsługi mechanizmu sesji ASP, a także zdolność przydzielania i kojarzenia plików cookies z wirtualnymi użytkownikami. Aplikacja pozwala również kontrolować przepustowość, jaka ma być wykorzystana podczas testu przez każdą sesję komunikacyjną, co pozwala sprawdzać np. jak długo poszczególne strony będą pobierane przez klientów, korzystających z wolnych modemów analogowych.


TOP 200