Avaya zaprezentowała nową chmurową platformę VoIP i zawarła z firmą RingCentral strategiczne partnerstwo

Walcząc o przetrwanie na rynku i starając się zredukować zadłużenie, Avaya oferuje korporacyjnym klientom nową chmurową platformę VoIP. Jednocześnie nawiązała na początku października strategiczną współpracę z firmą RingCentral, co ma na celu przyspieszenie jej transformacji do technologii chmurowych.

Rozwiązanie nosi nazwę OneCloud ReadyNow i jest jednym z elementów nowej strategii przyjętej przez firmę, która ma uprościć jej całą ofertę adresowaną do biznesu.

Warto przypomnieć, że oferowane przez tę firmę wcześniej usługi UC ( Unified Communication; zunifikowana komunikacja) i CC (Contact Center) są obecnie sprzedawane pod nową marką Avaya OneCloud. Ma ona zapewnić każdej bez wyjątku firmie, niezależnie od jej wielkości, bardziej skalowalne rozwiązania VoIP i UC świadczone przez zagnieżdżone w publicznych chmurach aplikacje.

Zobacz również:

  • Snowflake Polska świętuje trzecie urodziny
  • Architekturze Arm rośnie groźny rywal
  • Intel i Tower będą ze sobą ściśle współpracować

Biorąc pod uwagę fakt, że wiele firm korzysta z własnych chmur prywatnych jak i hybryd (czyli środowisk obliczeniowych składających się zarówno z chmur prywatnych, jak i publicznych), Avaya podjęła trud takiego przebudować swojej platformy OneCloud, aby spełniała ona również oczekiwania takich firm.

Dlatego oferowane przez nią usługi mogą świadczyć aplikacje uruchamiane zarówno w lokalnych centrach danych klienta, jak i takie, które hostują chmury i centra danych należące do firmy Avaya. Realizując taką strategię Avaya może oferować klientom rozwiązania UCaaS (Unified Communications as a Service) i CCaaS (Contact Center as a Service).

Warto przypomnieć, że na początku 2017 roku Avaya w USA rozpoczęła proces sanacji i restrukturyzacji swojego długu. Zakończył się on porozumieniem obecnych właścicieli firmy Avaya z wierzycielami oraz zamiany części wierzytelności na udziały w firmie.

Firma szukała ostatnio sposób rozwiązania swoich problemów i jednym z nich jest ogłoszona 3. października tego roku decyzja o nawiązaniu współpracy z RingCentral.

Zgodnie z nią RingCentral wniesie 500 mln USD, w tym akcje uprzywilejowane o wartości 125 mln USD oraz zaliczkę w wysokości 375 mln USD na poczet przyszłych płatności i uprawnień licencyjnych.

Dzięki wyłącznej współpracy pomiędzy firmami, Avaya wprowadzi na rynek Avaya Cloud Office by RingCentral (Avaya Cloud Office lub ACO) — nowe globalne rozwiązanie do ujednoliconej komunikacji w formie usługi (UCaaS). Avaya planuje wprowadzić ACO na rynek w pierwszym kwartale 2020 r.

Transakcja ma zostać sfinalizowana w czwartym kwartale 2019 r. i jest uzależniona od spełnienia zwyczajowych warunków końcowych i uzyskania zgód organów regulacyjnych. Transakcja nie wymaga zatwierdzenia przez akcjonariuszy firmy Avaya i RingCentral, a zarządy obu firmy jednomyślnie zatwierdziły już transakcję.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200