Avaya ERS 3500 - nowy model przełącznika Ethernet

Kolejny model przełącznika Ethernet z serii ERS (Ethernet Routing Switch) firmy Avaya jest przeznaczony dla małych i średnich przedsiębiorstw. Urządzenie ERS 3500 jest dostępne w 6 wersjach.

Avaya oferuje przełączniki ERS 3500 wyposażone w 8 i 24 porty Ethernet. Obie wersje mogą posiadać porty PoE albo PoE/PoE+ (zdolne zasilać urządzenia sieciowe przez okablowanie UTP; nieekranowana skrętka miedziana). W ofercie są również wersje bez wentylatorów, używane zazwyczaj w sklepach, salach lekcyjnych i konferencyjnych oraz w hotelach.

Nowy switch są kompatybilny z systemem IP Office i obsługuje telefony IP w trybie PnP (Plug and Play). Automatyczne podłączanie telefonów IP do przełącznika ERS 3500 jest możliwe dzięki połączeniu działania protokołu IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol z funkcjami ADAC (Auto Discovery i Auto Configuration). ERS 3500 dynamicznie przypisze usługi VLAN i QoS zarówno do telefonu IP, jak i do podłączonego portu. Jeśli telefon zostanie przeniesiony w inne miejsce, konfiguracja zostanie automatycznie zaktualizowana.

Zobacz również:

ERS 3500 klasyfikuje, ustala priorytety i oznacza ruch IP w sieci LAN. Klasyfikacja może być przeprowadzana na podstawie adresów MAC, oznaczeń IP ToS/DSCP, źródłowych/ docelowych adresów IP i podsieci, źródłowych/docelowych portów (lub zakresów portów) TCP/UDP, bitów priorytetu użytkownika IEEE 802.1p, wejściowego portu źródłowego, identyfikatora protokołu IP (np. TCP, UDP, IGMP), typu sieci (np. IP, IPX) lub na podstawie identyfikatorów VLAN IEEE 802.1Q. Urządzenia można łączyć w stos (do ośmiu przełączników w stosie). W maksymalnej konfiguracji stos oferuje przepływność dochodzącą do 80 Gb/s, ma 384 porty Fast Ethernet i 16 portów Gigabit Ethernet combo SFP lub 384 porty Gigabit Ethernet.

Orientacyjna cena przełącznika 3524GT-PWR+ (wyposażonego w 24 porty Gigabit Ethernet z POE+) wynosi 1440 USD.


TOP 200