Autostrada danych

Kontrolery Ultra160 SCSI o przepustowości 160 MB/s mają zastąpić stosowane obecnie sterowniki Ultra Wide i Ultra2 SCSI.

Kontrolery Ultra160 SCSI o przepustowości 160 MB/s mają zastąpić stosowane obecnie sterowniki Ultra Wide i Ultra2 SCSI.

Adaptec wprowadził na rynek cztery modele sterowników pracujących w standardzie Ultra160 SCSI, umożliwiającym przesyłanie danych z szybkością 160 Mb/s. To dwukrotnie szybciej niż w przypadku najpopularniejszego obecnie standardu SCSI Ultra2. Podstawowym zastosowaniem nowych sterowników mają być serwery wymagające dużych przepustowości - głównie do przesyłania danych pomiędzy serwerem a podłączanymi do magistrali SCSI dyskami twardymi. Adaptec chce dowieść, że standardy światłowodowe, takie jak Fibre Channel, nie są w stanie zagrozić SCSI, jeśli chodzi o szybkość transmisji.

Pełna kompatybilność

Ultra160 SCSI jest w pełni zgodny z technologiami Ultra2 SCSI i Ultra Wide SCSI. Nie różni się jednak tak istotnie od swojego poprzednika, jak było to w przypadku technologii LVD, zastosowanej w standardzie Ultra2 (zwiększająca częstotliwość magistrali do 40 MHz), i wcześniejszego standardowego Ultra Wide SCSI.

Dwukrotne zwiększenie wydajności osiągnięto poprzez zastosowanie technologii Dual-Edge Clocking. Aby zapewnić poprawność przesyłanych danych, Adaptec zastosował również po raz pierwszy w standardzie SCSI mechanizm kontroli błędów CRC.

Cztery zamiast sześciu

Adaptec wprowadził na rynek cztery modele kontrolerów Ultra160 SCSI: Adaptec SCSI Card 39160, 29160, 29160N i 19160. Pierwszy z nich to kontroler dwukanałowy, przeznaczony do pracy w serwerach korzystających zarówno z wewnętrznych, jak i zewnętrznych dysków. Przeznaczony jest on do pracy w 64-bitowych złączach PCI i umożliwia równoległe podłączenie do 30 urządzeń korzystających z mieszanych interfejsów SCSI.

Mniej zaawansowanym modelem jest 64-bitowa karta 29160, wyposażona w kanał SCSI. Jej uboższy odpowiednik, Adaptec SCSI Card 29160N, zawiera 32-bitowy interfejs PCI i jest przeznaczony do pracy w wydajnych stacjach roboczych i serwerach niskiej klasy. Kontrolery SCSI są dostarczane ze sterownikami do wszystkich kluczowych systemów operacyjnych (włącznie z Linuxem).

Rozwiązaniem przeznaczonym dla stacji roboczych z systemem Windows 9x i NT 4.0 jest karta Adaptec SCSI Card 19160, dostępna w cenie 259 USD. Za modele 39160, 29160 i 29160N trzeba zapłacić odpowiednio: 399, 349 i 329 USD.

Ceny te są bardzo niskie w porównaniu z kosztem dostępnych obecnie na rynku interfejsów Ultra2 SCSI. Adaptec zamierza bowiem już od marca br. całkowicie zaprzestać sprzedaży wysoko wydajnych kart Ultra Wide SCSI i Ultra2 SCSI, zastępując je kontrolerami Ultra160 SCSI.


TOP 200