Autorzy zarejestrowani

Stowarzyszenie PRO zarejestrowało już około 40 powstałych w Polsce programów.

Stowarzyszenie PRO zarejestrowało już około 40 powstałych w Polsce programów.

Stowarzyszenie Polski Rynek Oprogramowania PRO, posiadające zezwolenie Ministerstwa Kultury i Sztuki na zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi w dziedzinie oprogramowania, od września ub.r. prowadzi Polski Rejestr Oprogramowania. Ewidencja przeznaczona zarówno dla polskich, jak i zagranicznych programów ma służyć ochronie praw własności producentów systemów i aplikacji.

Do rejestru mogą być wpisywane nie tylko typowe programy "dostępne z półki", lecz również gotowe bazy danych, fonty, grafika komputerowa, dokumentacja szkoleniowa lub projektowa. Podstawowym kryterium warunkującym wpisanie utworu do rejestru jest indywidualny charakter dzieła, wynikający z działalności twórczej, a przede wszystkim możliwość uruchomienia go za pomocą komputera. PRO za zarejestrowanie jednego utworu pobiera opłatę w wysokości 100 zł.

"Inaczej mówiąc poprzez PRO można zarejestrować prawa autorskie do danego dzieła" - twierdzi Marek Gondzio, prezes Stowarzyszenia, dodając, iż jest to czasem jedyny formalny dowód, że oprogramowanie istnieje. Obecnie PRO bierze udział w kilkunastu sprawach o naruszenie autorskich praw majątkowych producentów oprogramowania. Jedna z nich dotyczy dealera firmy członkowskiej Stowarzyszenia, który rozpoczął sprzedaż aplikacji pod własną nazwą. W toczącej się rozprawie sądowej członek PRO bez trudu udowodnił, powołując się na rejestr, że oprogramowanie jest jego własnością. Marek Gondzio dodaje, iż bez istnienia archiwum oprogramowania udowodnienie autorstwa utworu może trwać miesiącami.

W jednym z przypadków firma programistyczna stwierdziła, iż na rynku pojawił się system bliźniaczo podobny do produkowanego przez nią oprogramowania. Jak się okazało, jeden z pracowników instytucji państwowej tworzył własny system, posługując się gotowymi wzorcami. Jednak ze względu na fakt, iż oprogramowanie to nie było zgłoszone do rejestru, procedura dowodowa trwa.


TOP 200