Automatyzacja ftp

Mało znane polecenie Windows pozwala na automatyzację procesu pobierania plików z Internetu.

Mało znane polecenie Windows pozwala na automatyzację procesu pobierania plików z Internetu.

Wielu użytkowników nawigujących w Internecie często pobiera programy, pliki tekstowe lub innego rodzaju zasoby dostępne na serwerach WWW . Ale niewiele osób wie, że istnieje prosta metoda automatyzacji procesu pobierania lub wysyłania plików, korzystając z programu ftp, który jest dołączany przez Microsoft do systemów Windows 98, NT i 2000. Aplikacja ta obsługuje protokół FTP (File Transfer Protocol) standardowo stosowany w Internecie do przenoszenia danych i zasobów w tej sieci.

Niestety, program ftp pracuje w trybie tekstowym (jest uruchamiany z wiersza poleceń DOS), a w Pomocy systemu Windows 98 nie ma o niej żadnej wzmianki. Z kolei wśród haseł wyświetlanych przez Pomoc systemów Windows NT i 2000 znajduje się pozycja ftp, ale użytkownik nie dowie się tu niczego o tym, jak należy obsługiwać ten program, aby automatyzować rutynowe operacje transmisji plików.

Podstawowa składnia polecenia pobrania pliku przez program ftp ma postać:

ftp {options} {-s:filename} {hostname}

Szczegółowe informacje o składni można uzyskać po otwarciu okna DOS (Windows 95/98) i wpisaniu polecenia ftp -? (uwaga: opcja /? nie działa). Natomiast w przypadku systemów Windows NT lub 2000 można wpisać hasło ftp w polu Indeks w oknie Pomoc, a następnie kliknąć na przycisk Wyświetl.

W oknie DOS, po wpisaniu nazwy ftp, program uruchamia sesję FTP. Użytkownik może wtedy wpisywać kolejne instrukcje w trybie interakcyjnym łącząc się z odległym komputerem, aby przeglądać jego zasoby i pobierać pliki. Zamknięcie sesji wymaga wpisania instrukcji bye. Należy jednak pamiętać, że do uruchomienia programu ftp potrzeba, by komputer miał zainstalowaną funkcję obsługi protokołu TCP/IP.

Automatyzacja ftp

Przykładem automatyzacji pobierania plików za pomocą ftp może być niewielki program wsadowy download.bat opracowany przez Boba Nolte'a. Plik ten umożliwia nawiązanie łączności z serwerem WWW o symbolicznej nazwie ftp.getfiles.com. W przykładowym pliku wsadowym program ftp czyta skrypt o nazwie down.txt, który nakazuje pobranie pliku o nazwie update.exe. Wszystkie wykonywane operacje są wpisywane do dziennika zdarzeń ftp.log, dzięki czemu użytkownik może sprawdzić, czy wykonano je prawidłowo. A oto instrukcja umieszczona w pliku download.bat:

d:

cd \data

echo Start of download>ftp.log

ftp -s:down.txt ftp.getfiles.com>>ftp.log

echo End of download>>ftp.log

Znak przekierowania (>) w linii numer 3 tworzy nowy plik tekstowy ftp.log. Znak dołączenia (>>) widoczny w liniach 4 i 5 natomiast dodaje do tego pliku kolejne pozycje tekstowe.

Plik skryptowy down.txt zawiera następujące polecenia, które program ftp wykonuje na odległym komputerze. Pierwsze dwie linijki wprowadzają identyfikator użytkownika (ID) i jego hasło. W następnym etapie skrypt zmienia katalogi, pobiera plik update.exe, zamyka sesję łączności z komputerem i kończy pracę.

anonymous

[email protected]

cd pub/software

lcd d:\data

bin

hash

get update.exe

close

bye

Przedstawiona metoda automatyzacji może być wykorzystana zarówno przy pobieraniu plików z odległych komputerów, jak i ich wysyłaniu.

Na podstawie tygodnika InfoWorld, wydawanego przez IDG, opr. jch.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200