AutoMapa w wersji finalnej

Firmy Geosystems Polska i Aqurat wprowadziły na rynek finalną wersję szczegółowej elektronicznej mapy Polski. Produkt oferowany pod nazwą AutoMapa - Polska 50k ma być pierwszym systemem umożliwiającym precyzyjną nawigację (zarówno wizualną jak i głosową) drogową na terenie całej Polski.

AutoMapa w wersji finalnej

Szczegółowość mapy odpowiada treści mapy topograficznej w skali 1:50 000.

"Wykonanie tak precyzyjnej mapy było możliwe dzięki pomocy Zarządu Geografii Wojskowej Sztabu Generalnego Wojska Polskiego oraz zastosowaniu najnowszych technologii obróbki zdjęć satelitarnych" - informuje dr Witold Fedorowicz-Jackowski, prezes Geosystems Polska. "Warstwa dróg opracowana na podstawie wojskowych map topograficznych została zaktualizowana z wykorzystaniem obrazów satelitarnych z lat 2001-2002. Osiągnięta dokładność mapy na poziomie 10-12 metrów w terenie pozwala stwierdzić, że jest to w tej chwili najdokładniejsza cyfrowa mapa Polski dostępna na rynku. Prace wspólnego zespołu Geosystems i Aqurat, których uwieńczeniem były narodziny mapy, przewodnika i pilota w jednym, trwały równo 9 miesięcy".

"Prawdziwym wyzwaniem było zmieszczenie tak obszernych danych w pamięci komputera kieszonkowego typu Pocket PC" - dodaje Jan Korytkowski, szef zespołu obróbki danych Aqurat.

Zobacz również:

Mapa zawiera m.in.

-niemal milion odcinków dróg, tworzących sieć o łącznej długości prawie pół miliona kilometrów

-45 tysięcy miejscowości (z obrysem terenów zabudowy)

-700 planów ulic w większych miejscowościach

-70 szczegółowych planów miast wraz z nazwami ulic

-kompletną sieć kolei

-rzeki, drogi wodne, jeziora, lasy

AutoMapa może być używana zarówno z odbiornikiem jak i bez niego. Jednak dopiero po podłączeniu GPS AutoMapa staje się pełnym systemem nawigacyjnym, podającym wizualne i głosowe instrukcje o kolejnych manewrach na drodze. System przeznaczony jest głównie do nawigacji samochodowej. Jednak ze względu na wykorzystaną platformę sprzętową - tj. urządzenia Pocket PC - może być wykorzystany niemal wszędzie: podczas zwiedzania miast, jak również w czasie wędrówek pieszych, spływów kajakowych czy podroży rowerowych. Zawiera bowiem także drogi gruntowe. W oparciu o punkty wskazane przez użytkownika, w tym do 10. przelotowych, wyznacza optymalną trasę (najkrótsza lub najszybszą) i prowadząc po niej automatycznie dokonuje korekty w przypadku zboczenia z wyznaczonej drogi.

AutoMapa pracuje na komputerach kieszonkowych typu PocketPC. Automatycznie rozpoznaje i korzysta z odbiorników GPS (Global Positioning System) zgodnych ze standardem NMEA 0183.

Informacje:http://www.automapa.com.pl

Sugerowane ceny detaliczne netto AutoMapy wynoszą:

AutoMapa - Polska 50k - 329 zł

AutoMapa - Plan Miasta - 129 zł


TOP 200