Austria: Run na techników komputerowych

W związku z przygotowywaniem się naszego kraju do przystąpienia do EWG warto zainteresować się, jak to robią inni. Austria np. stawia na automatyzację produkcji.

W związku z przygotowywaniem się naszego kraju do przystąpienia do EWG warto zainteresować się, jak to robią inni. Austria np. stawia na automatyzację produkcji.

W związku z tym występuje tam wzmożona tendencja do zatrudniania techników komputerowych. Na koniec r.1990 było w Austrii dwukrotnie więcej stanowisk w pracach konstruktorskich wspomaganych komputerowo (CAD) (8750) niż przed rokiem, przy czym 33% z nich to stanowiska przy stacjach roboczych. Wyniki, jakie przynoszą systemy CAD, spowodowały wzrost ich sprzedaży o 65%.

Ankieta przeprowadzona przez Zrzeszenie Austriackich Przemysłowców wykazała, że więcej niż połowa z nich nastawia się na rozszerzenie stosowania komputerowych technologii w dziedzinie planowania i sterowania produkcją. Obecnie informatycy stanowią ponad połowę kadry w takich dziedzinach jak: pomiary i testowanie wyrobów (59%), planowanie i sterowanie produkcji (56%), produkcja wspomagana komputerowo (CAM) (52%) i projektowanie wspomagane komputerowo (51%).


TOP 200