Audyt w HP OpenView

HP rozszerzył oprogramowanie OpenView, wprowadzając możliwość pobierania danych z innych narzędzi pakietu w celu przeprowadzenia procesów audytu zgodności z obowiązującymi regułami bezpieczeństwa.

Oprogramowanie OpenView Select Audit jest bezpłatnym dodatkiem do pakietu, umożliwiającym łatwe przeprowadzenie audytu w zakresie użytkowania i administrowania systemem.

Zaawansowane narzędzia zarządzania upraszczają zadania administrowania, często droga automatyzacji. Jako przykład może posłużyć HP OpenView Select Identity, które pozwala użytkownikom na samoobsługę w zakresie własnych haseł, za pośrednictwem interfejsu przeglądarki, natomiast administrator jest alarmowany jedynie o zmianach uprawnień dostępu użytkownika z chwilą, gdy są one automatycznie wprowadzane przez odpowiednie systemy.

Zobacz również:

  • Bezpieczeństwo buduje zaufanie
  • Jedną z metod obrony przed skutkami ataków ransomware może być taśma
  • Zrównoważone energetycznie i inteligentne budynki istotnym elementem walki o czyste niebo

Jednak taka automatyzacja tworzy nowe problemy w innych obszarach. Z tego powodu pojawia się coraz więcej narzędzi administratora, korzystających z możliwości zarządzania zmianami - śledzenia wprowadzania zmian, kto je wprowadził oraz cyfrowych podpisów i datowników zmian. Zarządzanie zmianami jest procesem zapewniającym repozytorium danych dla zespołów odpowiedzialnych za politykę bezpieczeństwa i przeprowadzanie audytu.

Ponieważ Select Audit może wyciągać już istniejące dane o zamianach związanych z procesami zarządzania, nie ma potrzeby generowania dodatkowych danych niezbędnych do przeprowadzenia procesów audytu.

Select Audit zawiera strukturę modelowania, która odwzorowuje sterowanie audytem IT na kontrole zgodności z obowiązującymi uregulowaniami. Integruje narzędzia zarządzania tożsamością OpenView z narzędziami kontroli dostępu w celu przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa, a także wykorzystuje odpowiednie narzędzia raportowania zgodności z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi.


TOP 200