Atende zrealizuje dla Policji nowe projekty ICT

Kontynuując projekt związany z modernizacją i wdrożeniem nowych rozwiązań oraz e-usług w Systemie Zintegrowanej Komunikacji Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej numeru 112, firma Atende przystępuje do realizacji dla Komendy Głównej Policji kolejnych projektów ICT (Information and Communication Technologies).

Atende

Wśród projektów (których łączna wartość wynosi 2,8 mln zł brutto) znajduje się umowa dostawę infrastruktury sprzętowej w związku z rozbudową systemów wspierających przetwarzanie odcisków palców z uwzględnieniem interfejsu Eurodac i Pruem.

Atende zmodernizuje też w ramach serwisu pogwarancyjnego CP SPR (Centralny Punkt Systemu Powiadomienia Ratunkowego) sieci OST 112. Punkt ten obejmuje dostawę i wdrożenie rozwiązań bezpieczeństwa Cisco oraz konsultacje inżynierskie przez okres 3 lat.

Zobacz również:

Kolejny punkt umowy dotyczy dostawy telefonów IP i zostanie zrealizowany w ramach projektu modernizacji stacjonarnej telefonii resortowej.

Wszystkie te projekty stanowią kontynuację zakończonego w marcu tego roku projektu związanego z modernizacją i wdrożeniem nowych rozwiązań oraz e-usług, zrealizowanego przez konsorcjum NTT Poland oraz Atende.

Warty ponad 54 mln zł projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020 objął modernizację systemu komunikacyjnego Policji oraz stworzenie zintegrowanego z nią portalu usług elektronicznych, które zwiększają szybkość komunikacji z obywatelami oraz obiegu informacji pomiędzy pracownikami Policji.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200