Atende Next jest już teraz

Działamy tam, gdzie mamy kompetencje i rozumiemy, dokąd będą zmierzać klienci. W nowej strategii wyłowiliśmy pięć trendów denominowanych już dzisiaj przez nas w konkretnych aplikacjach klientowskich - mówi Marcin Petrykowski, prezes zarządu Atende SA

Marcin Petrykowski, prezes zarządu Atende SA

Ogłoszona nowa strategia Grupy na lata 2022–2024 to kontynuacja poprzedniego kierunku czy rewolucja?

Rewolucja? Nie. To ewolucja kursu. Kładziemy nacisk na kluczowe trendy rynkowe, które z punktu widzenia naszych osiągnięć i kompetencji chcemy rozwijać. Zmieniamy model budowy strategii, patrzymy na perspektywę klienta, którego dotyka szalenie szybka zmiana otoczenia technologicznego oraz wynikające z niej nowe wyzwania i szanse. Przechodzimy z tradycyjnego modelu integratora, który do części technologiczno-sprzętowej dobudował dodatkowe rozwiązania usługowo-abonamentowe, w stronę dostawcy całościowych i kompleksowych rozwiązań opartych na usługach i własnych produktach.

Identyfikacja trendów to efekt waszego dialogu z rynkiem?

Tak. Działamy tam, gdzie mamy kompetencje, i rozumiemy, dokąd klienci będą zmierzać. Rozmawialiśmy nie tylko z klientami, ale także z firmami analitycznymi i doradczymi, żeby zidentyfikować kierunku rozwoju. Wyłowiliśmy pięć trendów denominowanych już dzisiaj przez nas w konkretnych aplikacjach klientowskich.

Czyli?

Są to: ewolucja na rynku telekomunikacji, inteligentna energetyka, Przemysł 4.0 i internet rzeczy, półprzewodniki oraz szeroko pojęta transformacja cyfrowa oparta na aplikacjach w chmurze i cyberbezpieczeństwo.

Energetyka przechodzi właśnie ogromne zmiany. Widzicie zatem szczególne szanse związane z cyfryzacją tego sektora oraz planowanym, dynamicznym rozwojem energetyki prosumenckiej?

Inteligentna energetyka i digitalizacja tej branży są nam bliskie. Jesteśmy operatorem największego w Polsce systemu billingowego dla sieci gazowniczej. Ostatnio podpisaliśmy umowę z PGE na budowę jeszcze większego, analogicznego systemu. Wierzę, że energetyka przejdzie podobną transformację jak telekomunikacja, handel i finanse. Nastąpi też wymuszona zmiana modelu zaopatrywania gospodarek europejskich w energię. Zrównoważony rozwój, odnawialne źródła energii oraz inteligentne zarzadzanie siecią to obszary, w których chcemy być coraz bardziej obecni. Jako polska firma wypracowaliśmy własne rozwiązaniami software’owe, które, wierzymy, że mogą być podstawą ułatwiającą tę transformację – nie tylko w Polsce. Od lat naszym klientem jest Energa Operator, gdzie wdrożyliśmy i utrzymujemy system chmurowo-analityczny dla inteligentnej sieci, a inteligentne liczniki budowane wspólnie z Apator z naszym systemem operacyjnym będą podstawą masowego wdrożenia Smart Grid w Belgii.

Czy wasza nowa strategia jest przygotowana na zakłócenia w łańcuchu technologicznym?

Z jednej strony jest to dla nas wyzwanie, z którym się mierzymy w tradycyjnej działalności integratorskiej. Z drugiej – jesteśmy beneficjentem tej sytuacji, bo mamy w Grupie Atende spółkę projektującą micro chipy, gdzie obserwujemy dynamiczny wzrost popytu. Warto podkreślić, że dynamicznie rozwijamy własne platformy software’owe, jak również dywersyfikujemy nasz biznes w stronę usług zarządzanych i doradczych, obejmujących chociażby technologie chmurowe oraz cyberbezpieczeństwo.

Czy w takim razie można stwierdzić, że nowa strategia Atende będzie odporna na zmieniające się otoczenie?

Moim założeniem jest, aby nasza strategia ewoluowała wraz z rynkiem, co oznacza, że być może trzeba będzie ją modyfikować – nie obawiam się tego. Na pewno nie zmieni się nasz cel, aby stać się kompleksowym i zaufanym partnerem klienta, pomagającym mu w przeprowadzeniu pełnej strategii cyfryzacji, opierając się na rozwiązaniach, które zapewnią mu przewagę konkurencyjną.Atende Next jest już terazW celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200