AssecoBS wchłonęło Anica System

Z początkiem kwietnia br. nastąpiło połączenie spółek Asseco Business Solutions i Anica System. Fuzja jest elementem strategii rozwoju Asseco BS. Ma na celu m.in. rozszerzenie oferty spółki o usługi integracyjne oraz systemy mobilne i faktoringowe.

Połączenie spółek nastąpiło przez przeniesienie całego majątku Anica System na Asseco Business Solutions. "Połączenie z Anica System jest kolejnym krokiem w stronę umacniania pozycji Asseco BS na rynku. Nasze portfolio wzbogaciło się o nowe rozwiązania, które świetnie uzupełniają ofertę spółki" - mówi Romuald Rutkowski, prezes zarządu Asseco BS.

Docelowo Asseco Business Solutions, wspierane kompetencjami innych spółek - m.in. Anica System, ma odpowiadać w Grupie Asseco za systemy ERP, oprogramowanie dla małych i średnich firm, usługi outsourcingu i budowy centrów danych oraz rozwiązania w zakresie e-learningu. Połączenie spółek przyniesie również oszczędności w sferze kosztów operacyjnych obu firm. Nastąpiło już połączenie działów finansowo-kadrowych lubelskich spółek. Niebawem w ramach Asseco BS uruchomiony zostanie system analizy projektowej ułatwiający szczegółową ocenę rentowności realizowanych projektów.

"Chcemy wykorzystać potencjał jaki tkwi w obydwu firmach. Już teraz trwają prace nad nowym produktem - systemem mobilnym, który będzie oferowany małym firmom handlowym i dystrybucyjnym" - dodaje Romuald Rutkowski. Asseco BS jest właścicielem całościowego pakietu akcji Anica System od kwietnia zeszłego roku.


TOP 200