Asseco wchodzi z LTE do Wołomina

Asseco Poland zbuduje radiową sieć szerokopasmową w technologii LTE i dostarczy komputery rodzinom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym w podwarszawskiej gminie Wołomin.

Kontrakt miasta z Konsorcjum Asseco Poland (lider) i firmą Vistelecome opiewa na 2,3 mln zł i obejmuje budowę infrastruktury telekomunikacyjnej, dzięki której dostęp do internetu uzyskają mieszkańcy 90% obszaru gminy Wołomin. Zakończenie inwestycji planowane jest w grudniu 2014 r.

Kontrakt jest częścią projektu „Internet szansą rozwoju gminy Wołomin” realizowanego w ramach „Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007–2013”. Dla 200 rodzin przewidziano m.in. nieodpłatne użyczenie komputerów i szkolenia komputerowe.

Zobacz również:


TOP 200