Asseco rozwinie system IT Warty

Asseco i Grupa Warta podpisały porozumienie o rozwoju Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) autorstwa Asseco Poland. System ma być głównym rozwiązaniem informatycznym połączonych spółek WARTA i HDI Asekuracja.

Porozumienie zawarte pomiędzy Grupą WARTA i Asseco Poland przewiduje kompleksowy rozwój Zintegrowanego Systemu Informatycznego. "Chcemy przygotować go do obsługi większej liczby klientów, agentów i polis, bo będzie to system używany przez dużo większą organizację, powstałą z połączenia spółek Warty i HDI Asekuracja" - mówi Hubert Mordka, wiceprezes Warty i HDI Asekuracja, odpowiedzialny za obszar IT.

Fuzja wynika z tego, że w lipcu 2012 roku Warta została członkiem niemieckiej Grupy Talanx, właściciela między innymi spółki HDI Asekuracja. Jedną z pierwszych decyzji po przejęciu było - mimo połączenia spółek pod nazwą Warta - utrzymanie dwóch marek do sprzedaży ubezpieczeń detalicznych: Warty i HDI Asekuracja oraz dwóch sieci sprzedaży.

Zobacz również:

  • Pierwszy samorządowy SOC wystartował w Rzeszowie

"Tym niemniej wszyscy klienci mają być objęci jednym wysokim standardem obsługi, dlatego ujednolicone zostaną procedury wewnętrzne w oparciu o Zintegrowany System Informatyczny autorstwa Asseco. Uznaliśmy taki scenariusz za najbardziej odpowiedni, pozwalający na zakończenie operacyjnego połączenia spółek w ciągu 24 miesięcy" - wyjaśnia Hubert Mordka.

I dodaje, że rosnąca skala biznesu oraz rozwój nowoczesnych kanałów obsługi klientów, powodują konieczność ciągłego rozwoju systemu, szczególnie w obszarze możliwości jego łatwej integracji z innymi aplikacjami. Dlatego Warta szacuje, że w latach 2013-2014 zostanie wykonanych około 200 modyfikacji mających na celu rozwój systemu.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200