Asseco South Eastern Europe podnosi kapitał zakładowy

Asseco Poland objęło 2,567 mld akcji Asseco South Eastern Europe za 256,7 mln zł.

Objęcie przez Asseco Poland akcji stanie się skuteczne z chwilą rejestracji w sądzie rejestrowym podwyższenia kapitału zakładowego. Asseco Poland posiada dotychczas 93-proc. udział w kapitale zakładowym, zaś po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Asseco Poland będzie posiadała 99,97-proc. udział w kapitale zakładowym oraz taki sam udział głosów na WZ tej spółki.

Do Asseco South Eastern Europe należą FIBa Software, Net Consulting, Pexim , Pexim Cardinfo, Arbor Informatika, Logos oraz najnowszy nabytek Antegra.

Asseco SEE planuje debiut na GPW na przełomie III i IV kwartału br.

Więcej informacji:

Asseco kupuje 70 udziałów w serbskiej spółce Antegra

Serbski Pexim Cardinfo w Grupie.Asseco


TOP 200