Asseco Slovakia przeprowadzi w maju emisję

Skierowana zostanie ona do Asseco Poland w zamian za 42,9% akcji Asseco Czech Republic i do nowych akcjonariuszy, aby pozyskać fundusze na zakup spółek austriackich i węgierskich.

Przed publiczną emisją akcji nastąpi split akcji spółki na giełdzie w stosunku 10:1. Obecnie kosztują one 400 zł. Oferta publiczna wyniesie do 20% kapitału Asseco Slovakia, czyli nie więcej niż 3,56 mln walorów. Nowa emisja odbędzie się z wyłączeniem prawa poboru dla obecnych akcjonariuszy Asseco Slovakia. Akcje będą oferowane inwestorom instytucjonalnym.

Pozyskane fundusze - ok. 140 mln zł - firma chce przeznaczyć na dalsze akwizycje spółek specjalizujących się w usługach i produktach IT dla sektora bankowego i finansów, działających na rynku austriackim i węgierskim. "W pierwszej kolejności będziemy koncentrować się na umocnieniu obecności na rynku austriackim, gdzie niedawne przejęcie spółki Uniquare Software Development zapoczątkowało budowanie kolejnego filaru w Grupie Asseco. Asseco Austria będzie stanowić trzeci, po Asseco Słowacja i Asseco Czech Republic, silny narodowy filar Grupy Asseco Słowacja" - mówi Jozef Klein prezes zarządu Asseco Slovakia.

Zobacz również:

Na Węgrzech Asseco Slovakia planuje przejąć spółkę o komplementarnym profilu, na bazie której budowane będzie Asseco Hungary. Jeśli ten plan się nie powiedzie, alternatywą będzie wzmocnienie na rynku czeskim.


TOP 200