Asseco Poland podsumowało wyniki uzyskane w I kwartale tego roku

Spółka opublikowała raport z którego wynika, że w pierwszych trzech miesiącach tego roku osiągnęła przychody wynoszące 4,3 mld zł, co oznacza wzrost o 7% w porównaniu z pierwszym kwartałem 2022 roku.

Grafika: Asseco

Sprzedaż własnych produktów oraz usług informatycznych również wzrosła o 8% i wyniosła 3,4 mld zł. Jeśli chodzi o zysk operacyjny, to zamknął się on kwotą 398 mln (wzrost o 3%). Z kolei zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej ukształtował się na porównywalnym rok do roku poziomie i wyniósł 108 mln zł.

W I kwartale 2023 roku Grupa Asseco wypracowała 494 mln zł zysku operacyjnego non-IFRS (zysk taki obejmuje korekty o koszt amortyzacji wartości niematerialnych rozpoznanych w ramach rozliczenia połączenia, o koszty transakcji z pracownikami rozliczane w formie instrumentów kapitałowych oraz o przychody i koszty związane z transakcjami nabycia/sprzedaży spółek i zdarzeniami jednorazowymi), co oznacza wzrost o 3% względem analogicznego okresu poprzedniego roku. Zysk netto non-IFRS przypisany akcjonariuszom Asseco Poland ukształtował się na podobnym poziomie jak rok wcześniej i wyniósł 120 mln zł.

Zobacz również:

Przychody Asseco pozostają dobrze zdywersyfikowane w ujęciu sektorowym. W I kwartale 2023 roku rozłożyły się następująco: przedsiębiorstwa – 44%, bankowość i finanse – 33% oraz instytucje publiczne – 23%. W każdym z tych obszarów Grupa odnotowała wzrosty sprzedaży. Najsilniej rósł sektor instytucji publicznych – o 10%, w sektorze bankowości i finansów wzrost wyniósł 7%, a w sektorze przedsiębiorstw 5%.

W raportowanym okresie Asseco rozwijało działalność zarówno w Polsce, jak i za granicą. Przychody ze sprzedaży w segmencie Asseco Poland wzrosły o 12% i wyniosły 457 mln zł. Rynki zagraniczne reprezentowane przez segmenty Formula Systems i Asseco International w Ikwartale 2023 roku odpowiadały za 90% całości przychodów Grupy Asseco. Sprzedaż segmentu Asseco International była o 5% wyższa w porównaniu z tym samym okresem przed rokiem i wyniosła 988 mln zł. Z kolei segment Formula Systems zanotował 2,9 mld zł przychodów, co oznacza wzrost o 7% względem I kwartału 2022 roku.

Skonsolidowany portfel zamówień Asseco na 2023 rok w kursach zmiennych, w obszarze oprogramowania i usług własnych, ma obecnie wartość 11,2 mld zł. W kursach stałych wynosi 11,7 mld zł i jest wyższy o 4% niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Komentując te wyniki, Karolina Rzońca-Bajorek (Wiceprezes Zarządu, CFO Asseco Poland) powiedziała, „Silna dywersyfikacja biznesu na poziomie produktów, sektorów i rynków geograficznych, a także długoterminowe relacje z klientami i wysoki udział powtarzalnych przychodów zapewniają Grupie Asseco bezpieczeństwo i stabilność finansową w zmiennym otoczeniu biznesowym, w którym obecnie funkcjonujemy. Biorąc pod uwagę jedynie rozwój organiczny, wzrost sprzedaży w kursach stałych wyniósł w I kwartale 2023 roku 8%, czyli ukształtował się na zbliżonym poziomie do pierwszych trzech miesięcy 2022 roku. Utrzymujemy wzrosty sprzedaży we wszystkich segmentach. W segmencie Asseco Poland dynamika przychodów była najwyższa. Obserwujemy w Polsce bardzo dobre wyniki sprzedażowe w sektorach bankowości i finansów, opieki zdrowotnej, energetyki i telekomunikacji".

I dodała, „Zanotowaliśmy również dwucyfrowy wzrost sprzedaży w spółkach Asseco Data Systems i Asseco Cloud. Grupa Formula Systems sukcesywnie umacnia swoją pozycją w Izraelu, Ameryce Północnej i Europie. Pierwsze trzy miesiące 2023 roku były też bardzo dobre dla Grupy Asseco Enterprise Solutions będącej w segmencie Asseco International, intensywnie rozwijającej sprzedaż rozwiązań ERP oraz Grupy Asseco South Eastern Europe, która zwiększyła skalę działania we wszystkich segmentach działalności”.

Źródło: Asseco

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200