Architektura ESB rewolucja w integracji aplikacji

W ostatnim czasie daje się zauważyć coraz wyraźniejszą tendencję do łączenia aplikacji w celu tworzenia procesów biznesowych, takich jak systemy zamówień online. Pojawiła się też nowa kategoria integracyjnej warstwy pośredniczącej, wspomagającej realizację takiego łączenia - szyna usług przedsiębiorstwa.

Według przewidywań Gartnera nowa infrastruktura pojawi się w większości dużych firm już w roku 2005.

ESB (Enterprise Service Bus) jest opartą na standardach, zorientowaną na usługi strukturą o możliwościach łączenia setek punktów końcowych aplikacji. ESP łączy messaging, web services, XML, transformacje danych oraz zarządzanie łączeniem i koordynacją interakcji aplikacyjnych.

Polecamy: Spokój i luz administratora

Model wdrożeniowy ESB to zintegrowana sieć współpracujących węzłów usług, rozwijanych w formie zasobników usług.

Zasobniki usług są dostarczane do specyficznych części sieci - zależnie od lokalizacji punktów końcowych aplikacji i wymaganych rozmieszczeń usług integracyjnych, takich jak transformacje i inteligentny ruting. Zasobniki usług są podłączone do topologii szyny logicznej przez serwery komunikacyjne.

Aplikacje współdziałają za pośrednictwem wiadomości XML, które wchodzą i wychodzą do/z zasobników usług przez punkty końcowe aplikacji. Dlatego nie muszą martwić się o protokoły komunikacyjne i fizyczne rozmieszczenie - widzą one po prostu skrzynki wejściowe i wyjściowe. Dzięki takiemu rozwiązaniu usługi mogą być rozszerzane, przemieszczane lub podmieniane bez przerywania pracy systemów biznesowych lub modyfikowania aplikacji.

Architektura ESB rewolucja w integracji aplikacji

Enterprise Service Bus

Używany w ESB język XML zapewnia wysoką elastyczność i sprawia, że infrastruktura ta jest bardziej odporna na zmiany aplikacji i procedur biznesowych. I tak, używając arkuszy stylu XML, ESB może transformować zawartość wiadomości z jednego formatu na inny. Aplikacje nie muszą dostosowywać się do określonego formatu, a dane nie muszą być przesyłane do centralnego miejsca w celu transformacji. ESB traktuje wszystkie aplikacje jako usługi, niezależnie od tego, jak są one podłączone do szyny. Umożliwia stopniowe przechodzenie do architektury zorientowanej usługowo, przy minimalnym ryzyku i niewielkich inwestycjach przedsiębiorstwa. Za pomocą niezależnych narzędzi można stosunkowo łatwo tworzyć interfejsy usługowe wbudowane w Java 2 Platform Enterprise Edition i środowisko .Net Microsoftu.

Co więcej ESB zapewnia wiele opcji do obsługi istniejących aplikacji. Rozpowszechnione podejście to używanie adapterów file-drop lub adapterów specyficznych dla aplikacji. Adapter file-drop używa do interakcji z ESB wiadomości XML, prezentując się jako odpowiednia usługa sterowana wiadomościami na szynie. Natomiast do interakcji z docelową aplikacją używa transmisji nieformatowanych plików. Adaptery aplikacyjne pisane są zazwyczaj przez dostawców niezależnych i zapewniają połączenie pomiędzy wymaganym przez ESB interfejsem usługi sterowanej wiadomościami i rodzimym kodem interfejsu aplikacji docelowej.

Każda usługa jest opisana we wspólnym katalogu. Projektanci dołączają aplikacje, wyszukując usługi w katalogu i następnie zgrywając ich interakcje. ESB używa inteligentnego rutingu do wykonywania takiego zgrania. Swego rodzaju przewodnik XML zawiera "rozkaz wymarszu", określający wymaganą sekwencję usług, przez które wiadomość musi przejść w celu skompletowania całego procesu.

Ruting wiadomości można zmieniać zgodnie ze zdarzeniami zachodzącymi w czasie rzeczywistym i zawartością wiadomości. I tak projektant może zastosować kombinację wyrażenia XPATH i opartych na JavaScript reguł rutingu do bezpośredniego dostarczenia wiadomości.

Technologie używane w ramach ESB są oparte na standardach. To cecha niezwykle ważna, która może mieć niebagatelny wpływ na zakres zlecenia projektów integracyjnych na zewnątrz.

IDC określa ESB mianem technologii przełomowej, która będzie rewolucjonizować IT, umożliwiając elastyczne i skalowalne przetwarzanie rozproszone nowej generacji. Pojawienie się ESB może wpływać na zmianę pojęcia "sieć" i sposobu integrowania systemów przez organizacje.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200