Architekci zmian

Bank Ochrony Środowiska zbudował architekturę IT, której fundamentem jest system centralny.

METRYCZKA

Firma: Bank Ochrony Środowiska

Branża: Finanse i bankowość

Produkty: usługi bankowe wspierające działania służące ochronie środowiska,

usługi bankowe dla osób fizycznych, małych i średnich oraz dużych przedsiębiorstw, a także jednostek samorządu terytorialnego.

Zatrudnienie: ponad 1,7 tys.

Zatrudnienie w dziale IT: 109

Kluczowe systemy IT

Nazwa systemu: Centralny System Bankowy (def3000)

Do czego służy: wsparcie obsługi i centralizacja najważniejszych produktów i operacji bankowych

Dostawca: Asseco Poland

Nowoczesny, centralny system informatyczny to serce każdego współczesnego banku. W połowie czerwca tego roku nowe rozwiązania informatyczne wprowadził Bank Ochrony Środowiska. W BOŚ uruchomiony został system def3000 firmy Asseco Poland. W ten sposób bank zamknął rozdział swojej historii, który odbił się głośnym echem w branży IT. Centralny system def2000 zainstalowany w banku jeszcze w latach 90. przez ówczesny Comp Rzeszów miał zostać zastąpiony przez system Globus firmy Temenos, a wdrożony przez IBM. Jednak przez ponad cztery lata od podpisania umowy w 2004 roku, prace nie zostały sfinalizowane.

Najwyższy czas

Nowy zarząd banku postanowił przerwać impas, który uniemożliwiał rozwój instytucji. Pod koniec 2008 r. zapadła decyzja o zamknięciu niedokończonego projektu. Następnie w październiku 2009 roku BOŚ podpisał umowę z Asseco Poland na system def3000. Bezpośrednio w jego wdrożenie zaangażowano po stronie banku 170 osób. Nad całością czuwało powołane specjalnie do tego celu Biuro ds. Centralnego Systemu Bankowego.

Przyjęta strategia przyniosła efekty - system został uruchomiony w całości po 32 miesiącach, 11 czerwca 2012. Zarządowi Banku Ochrony Środowiska udało się dotrzymać bardzo napiętego harmonogramu, uniknąć opóźnień i w efekcie domknąć projekt na czas. Co istotne, Asseco Poland otrzymało wynagrodzenie dopiero po zakończeniu prac.

Nowy centralny system BOŚ, jak podkreślają przedstawiciele banku, ma zapewniać odpowiednie wsparcie dla dalszego rozwoju całej instytucji. Umożliwia m.in. dynamiczne poszerzanie zakresu oferowanych usług przy jednoczesnym obniżeniu kosztów działalności banku.

Bez grubej kreski

W toku prac BOŚ starał się w sposób optymalny wykorzystać rozwiązania funkcjonujące w latach poprzedzających wdrożenie def3000.

"Przeprowadziliśmy sesję Lessons Learned i przeanalizowaliśmy przebieg projektu Centralnego Systemu Informatycznego prowadzonego w latach 2004-2008" - mówi Adam Grzebieluch, wiceprezes zarządu BOŚ.

Dodaje też, że w trakcie opracowywania koncepcji struktury projektowej zwrócono szczególną uwagę na sprawne podejmowanie decyzji. "Nie mogliśmy sobie pozwolić na opóźnienia. Na coraz bardziej konkurencyjnym rynku niezbędne jest posiadanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych" - mówi Adam Grzebieluch.

Przebieg wdrożenia

W III kwartale 2009 roku wspólnie z dostawcą bank uszczegółowił wymagania, opracował projekt systemu, zakres testów i szkoleń. Po czym Asseco dostosowało system def3000 do potrzeb BOŚ oraz przeprowadziło testy wewnętrzne. Kolejnym krokiem była wstępna parametryzacja produktów bankowych i testy funkcjonalne. Prace te prowadzono od IV kwartału 2009 do IV kwartału 2010. W listopadzie 2010 roku (jak podkreśla bank i dostawca - ponad 3 miesiące przed planowanych terminem) uruchomiono moduł def3000/TR (Treasury), a we wrześniu 2011 roku (na 9 miesięcy przed planowanym terminem) moduł def3000/CL (Obsługa Rozliczeń). 10 czerwca zakończono migrację danych transakcyjnych, która umożliwiła uruchomienie produkcyjne głównych systemów bankowych: transakcyjnego systemu bankowego (def3000/CB - Core Banking) i księgi głównej (def3000GL - General Ledger). System ruszył 11 czerwca 2012 r. Zamknięcie projektu zaplanowano na koniec IV kwartału 2012, po fazie stabilizacji oraz pomiaru realizacji zakładanych dla projektu korzyści.

"Uruchomienie Centralnego Systemu Bankowego to jeden z kluczowych projektów wymienionych w celach strategicznych. Skrócenie czasu wprowadzania do oferty nowych produktów, zwiększenie efektywności procesów związanych z obsługą klienta, jak i procesów back-office, przełoży się na zwiększenie konkurencyjności BOŚ na rynku" - mówi Mariusz Klimczak, prezes Banku Ochrony Środowiska.

"Dla bankowej informatyki nowy centralny system oznacza zwiększenie możliwości jego integracji z innymi systemami, poprawę bezpieczeństwa. Daje też podstawę do dalszego rozwoju infrastruktury IT zgodnie z naszą strategią" - dodaje Adam Grzebieluch.

Dla wsparcia późniejszej sprawnej pracy z systemem wykonano także niezbędne aktualizacje regulacji wewnętrznych, przygotowano narzędzia wspierające oraz zmodyfikowano model pracy zespołu ServiceDesk w Banku (rozszerzony został m.in. zakres oferowanego wsparcia o zagadnienia biznesowe związane z nowym Centralnym Systemem Bankowym).

"Działania te podkreślają rolę IT, nie tylko jako dostawcy usług i rozwiązań informatycznych, ale także jako partnera dla obszaru biznesowego" - zaznacza Adam Grzebieluch.

Architektura to podstawa

Rozpoczęcie projektu wdrożenia nowego systemu centralnego wiązało się z równoległym uruchomieniem jednego z ciekawszych informatyczno-organizacyjnych przedsięwzięć na polskim rynku: budowy od postaw korporacyjnej architektury informatycznej banku. def3000 jest jej centralnym elementem.

"Kompletną mapę architektury rozwiązań IT funkcjonujących w banku wraz z pożądaną mapą docelową oraz planem dojścia, czyli listą inicjatyw, prowadzących do jej osiągnięcia opracowaliśmy już w 2009 roku" - mówi Adam Grzebieluch.

Mapa posłużyła do zdefiniowania bankowej Strategii IT.

"Ze względu na fundamentalne zmiany i najwyższy priorytet dla tych projektów, działalność IT w latach 2009-2011 skoncentrowana została właśnie na aspektach architektonicznych" - mówi Adam Grzebieluch.

Utworzono specjalny program obejmujący zbiór projektów i inicjatyw uruchomionych w celu skutecznego wdrożenia docelowej Architektury IT. Jego zadaniem było stworzenie warunków do realizacji ogłoszonej wówczas Strategii Banku Ochrony Środowiska.

"W celu zapewnienia właściwego utrzymania architektury rozwiązań IT oraz nadzoru nad jej przestrzeganiem powołano Komitet Architektury oraz funkcję Głównego Architekta" - mówi wiceprezes BOŚ.

Do zarządzania architekturą opracowano proces, w ramach którego wykonywane są aktualizacje architektury, analiza możliwości oraz opracowywanie rozwiązań, planowanie migracji, zarządzanie zmianami architektury oraz monitorowanie wdrażanych rozwiązań pod kątem zgodności z architekturą. Celem jest zapewnienie optymalnego wsparcia obszarom biznesowym przez rozwiązania IT w warstwie danych, aplikacji i technologii.

"Dzięki procesowi funkcjonuje aktualna, zoptymalizowana i ukierunkowana na wsparcie biznesu architektura IT, optymalnie alokujemy zasoby, obniżamy koszty" - wymienia Adam Grzebieluch. "Określone i przestrzegane są standardy IT oraz standardy i mechanizmy zarządzania jakością danych" - dodaje.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200